Dnia 26 01 2018 r. odbędą się konsultacje dr M. Stańczyk – Minkiewicz w godz. 15:00 – 18:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni

Przypominam o konieczności uczestnictwa w kursach e-learningowych: szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne i wykład inaugracyjny. Kursy będą aktywne do 04.02.2018 r. Dopiero po tym terminie zaliczenia pokażą się w Wirtualnym Dziekanacie. 

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny” znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać kurs i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na kurs. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z kursem. Na końcu kursu umieszczony został krótki test. Proszę wypełnić test oraz poniżej wybrać opcję „zakończ podejście” a później „zakończ ocenianie” (na dole strony). Możliwe są dwa podejścia do testu, test można zakończyć po pierwszym lub po drugim podejściu. 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

Osoby, które na liście przedmiotów mają zaliczony (ZAL) przedmiot (szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne, wykład inauguracyjny) nie muszą przystępować do kursów. 

Proszę o złożenie w dziekanacie PSW dzienniczków kształcenia praktycznego, najpóźniej do 17.02.2018 (rozliczenie sesji zimowej 2017/2018).

Termin egzaminu dyplomowego 14.03.2018 r. godz. 11:30 egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny 15.03.2018 r. Prace dyplomowe proszę dostarczać najpóźniej do końca lutego.

Pilna informacja od lek. med. Alicji Urbanowicz odnośnie prac BUNA: 
prace BUNA muszą być dostarczone (w formie papierowej lub elektronicznej) i zaliczone przed 26 stycznia - brak zaliczenia będzie uniemożliwiał podejście do egzaminu (zarówno "zerowego" jak i kolejnych).

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny” znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać "wykład inauguracyjny" i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na kurs. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z kursem. Na końcu kursu umieszczony został krótki test. Proszę wypełnić test oraz poniżej wybrać opcję „zakończ podejście” a później „zakończ ocenianie” (na dole strony). Możliwe są dwa podejścia do testu, test można zakończyć po pierwszym lub po drugim podejściu. Szkolenie, jak i test widoczne będą w Wirtualnym Dziekanacie do dnia 26.01.2018 r.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie otrzymaliście Państwo ankietę. Ankieta ta ma na celu uzyskanie informacji odnośnie rozszerzenia placówek kształcenia praktycznego, a nie likwidowania któryś z miejsc realizacji zajęć praktycznych.

Dnia 16.12.2017 (sobota) podczas zajęć SZJiS od godz. 10.30 przeprowadzone zostaną zapisy na specjalności, realizowane od semestru letniego, w roku akademickim 2017/2018.

Wybór specjalności należy poświadczyć osobistym podpisem.

Przypominamy, iż zostały dla Państwa utworzone indywidualne numery kont do dokonywania płaności. Konto można znaleźć w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce finanse. Należy wejść do górnego menu - dane do przelewów. Prosimy nie wpłacać pieniędzy na ogólny numer konta. 

Uwaga! W wykładzie inauguracyjnym, dostępnym na platformie moodle uczestniczą tylko te osoby, które nie były obecne na Inauguracji w dniu 21.10.2017 r. oraz osoby przyjęte na studia po tym terminie. 

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny” znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać "wykład inauguracyjny" i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na kurs. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z kursem. Na końcu kursu umieszczony został krótki test. Proszę wypełnić test oraz poniżej wybrać opcję „zakończ podejście” a później „zakończ ocenianie” (na dole strony). Możliwe są dwa podejścia do testu, test można zakończyć po pierwszym lub po drugim podejściu. Szkolenie, jak i test widoczne będą w Wirtualnym Dziekanacie do dnia 26.01.2017 r.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny” znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na kursy szkoleń BHP. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z kursem. Na końcu kursu umieszczony został TEST – szkolenie BHP. Proszę wypełnić test oraz poniżej wybrać opcję „zakończ podejście” a później „zakończ ocenianie” (na dole strony). Możliwe są dwa podejścia do testu, test można zakończyć po pierwszym lub po drugim podejściu. Do zaliczenia brana będzie pod uwagę najwyższa ocena przy wypełnieniu dwóch testów. Szkolenie, jak i test widoczne będą w Wirtualnym Dziekanacie do dnia 26.01.2018 r.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl