Menu:

Ogłoszenia Dziekanatu05.06.2014

Uwaga studenci!

Dnia 17 czerwca 2014r. w godzinach 10:00 do 12:00 będzie dostępny na Uczelni JM Rektor- prof. dr hab. Stefan Angielski. Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniem z Panem Rektorem proszone są o umawianie się poprzez Kancelarię PSW- 55 261 31 39.05.06.2014

Uwaga studenci Ratownictwa Medycznego!!!!
Obóz szkoleniowy z elementami kajakarstwa, żeglarstwa i ratownictwa wodnego:

Terminy:     02.07.2014 - 06.07.2014 r.
                 05.08.2014 - 09.08.2014

Turnus przewidziany jest dla minimum 12 studentów.

Koszt obozu 1 uczestnika*:

1.koszty zajęć 40 godzin 240zł + Vat 8%
2.zakwaterowanie i wyżywienie 240zł + Vat 8%

Całkowity koszt 480 zł +8%Vat Miejsce obozu Harcerskie Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży w Orkuszu
ORGANIZATOR:
KOMENDA HUFCA ZHP KWIDZYN

Zapisy w Dziekanacie PSW
.


* płatność możliwa w pierwszym dniu obozu u organizatora


Plan pracy obozu szkoleniowego

04.06.2014

Uwaga studenci WNoZ!!!

Wpisy do kart i indeksów z dr J. Gwoździewiczem odbędą się 15 06 2014 r. w godz. 8:00 - 9:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni w terminie późniejszym.04.06.2014

Uwaga studenci III rok RM!!!

Informacja dotyczy przedmiotu medycyna sądowa prowadzonego przez dr D. Pieśniak. Osoby, które nie otrzymały wpisu do indeksu i karty w dniu wpisywania zaliczeń tj. 31.05., będą mogły otrzymać wpis w Gdańsku, w Zakładzie Medycyny Sądowej, po ustaleniu ze mną mailowo dnia i godziny: dekape@wp.pl.
Prace zaliczeniowe należy przysyłać do dnia 5.07. na podany adres e-mail. Po 7.07. osoby, które nie napiszą pracy, nie otrzymają zaliczenia przedmiotu.
Osoby, które do zaliczenia muszą napisać pracę:
- konwersatoria: nr alb. 3585, 3670, 3591, 3489, 4299, 3692, 3584, 3604, 4307, 3681.
- wykłady: 4285, 3672, 3591, 3574, 3149, 3489, 3679, 367803.06.2014

Uwaga studenci WNoZ!!!

Dnia 15 06 2014 r. w godz. 9:00 - 12:00 dr L. Zwolakiewicz będzie dokonywał wpisów i zaliczeń. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.03.06.2014

Uwaga PP I sem.!!!

Proszę o pilny osobisty kontakt z dziekanatem starostów wszystkich scieżek I sem. PP03.06.2014

Uwaga studenci PP I sem. - osoby uczestniczące w projekcie EFS!!!

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu termin uzyskiwania wpisów w semestrze letnim mija z dniem 30 06 2014 r. W związku z tym wszystkie wpisy zaliczenia egzaminy realizacja ZP i PZ powinny zostać zrealizowane do dnia 30 06 2014 r. Termin zwrotu karty i indeksu do dziekanatu może być późniejszy - zgodnie z pieczątką na karcie egzaminacyjnej.29.05.2014

Uwaga studenci RMz3!!!

Dnia 31 05 2014 r., po wykładach, dr D. Pieśniak będzie dokonywała zaliczeń i wpisów do kart i indeksów.28.05.2014

Uwaga studenci osoby przystępujące do obron pielęgniarstwo - studia pomostowe!!!

Obrona prac dyplomowych - promotor dr M. Czaja - odbędzie się w dniach 26 06 2014 r. godz. 15:00 oraz 27 06 2014 r. godz. 15:00. Podczas losowania dziedzin pielęgniarstwa do egzaminu praktycznego dnia 13 06 2014 r. nastąpi podział seminarzystów dr Czai na dwie grupy - grupę broniącą się 26 06 - czwartek oraz grupę broniącą się 27 06 - piątek.28.05.2014

Uwaga studentki pielęgniarstwo - studia pomostowe!!!

Proszę o kontakt następujące osoby: 4668, 4666, 4472, 4514 po odbiór korekty indywidualnej karty kształcenia praktycznego.28.05.2014

Uwaga studenci!!!

Dnia 07 06 2014 r. będzie dostępna na Uczelni dr M. Zarzeczna - Baran w godz. 9:00 - 11:00, wówczas odbędą się wpisy do kart i indeksów oraz zaliczenia. Sala PSW 11.27.05.2014

Uwaga studenci pielęgniarstwo pomostowe!!!

Grupy, które podchodzą do egzaminu dyplomowego - spotkanie organizacyjne połaczone z losowaniem dziedzin pielęgniarstwa do egzaminu dyplomowego - praktycznego odbędzie się 13 06 2014 r. o godz. 15:00 w Auli PSW. Do losowania dziedzin dopuszczone są osoby, które do dnia 13 06 2014 r. złożą do dziekanatu pracę dyplomową.25.05.2014

Uwaga studenci Pielęgniarstwo studia pomostowe!!!

Dnia 30 05 2014 r. proszę o przybycie na Uczelnie na godz. 15:00. Wówczas w Auli PSW odbędzie się badanie ankietowe z Państwa udziałem. Obecność obowiązkowa.24.05.2014

Uwaga studenci pielęgniarstwo studia pomostowe!!!

Trminy obron prac dyplomowych przedstawiają się następująco:
dr M I Pirski - 27 06 2014 r.
dr M. Zarzeczna - Baran - 27 06 2014 r.
prof. dr hab. W. Łysiak - Szydłowska - 27 06 2014 r.
dr K. Szyszko - 12 07 2014 r.
dr M. Czaja - początek lipca, szczegóły podamy w terminie późniejszym.23.05.2014

Uwaga studenci Ratownictwo medyczne!!!

Proszę o kontakt mailowy z dr E. Kucińska celem przesłanie do Państwa zagadnień na egzamin w ramach przedmiotu Polityka społeczna i zdrowotna. Mail do Pani dr E. Kucińskiej ela_kucinska@o2.pl20.05.2014

Drodzy Studenci!

Samorząd Studencki Powiślańskiej Szkoły Wyższej serdecznie zaprasza na „Juwenalia 2014”, które odbędą się 30 maja 2014 Miejsce: Tereny Rekreacyjne nad Liwą
START: godz.15:45 - przekazanie władzy (Główny Gmach Uczelni)

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Program Juwenaliów

W przypadku nieobecności na w/w Juwenaliach zajęcia, które miały się odbyć w godzinach uroczystości będą odpracowane na dodatkowym zjeździe tj. 21-22 czerwca 2014r.20.05.2014

Uwaga studenci III rok Ratownictwo medyczne!!!

Dnia 24 05 2014 r. odbędą się zajęcia z dr D. Pieśniak w ramach przedmiotu Medycyna sądowa. Będzie to pokazowa sądowo-lekarska sekcja zwłok - o godz. 9.00 w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej, ul. Dębowa 23.
Zbiórka w holu przy szatni lub przed głównym wejściem do budynku.
Proszę o zapoznanie się z załączonym plikiem przedstawiającym kryteria zaliczenia przedmiotu.17.05.2014

Uwaga studenci Ratownictwo medyczne!!!

Dnia 14 06 2014 r. o godz. 10:00 będzie dostepna na Uczelni prof. Eugenia Częstochowska. Wówczas odbędą się egzaminy, zaliczenia, wpisy. Sala podana będzie w terminei późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.17.05.2014

Uwaga studenci Ratownictwo medyczne!!!

Dnia 01 06 2014 r. będzie dostępna na Uczelni dr Iwona Urbanowicz w godz. 10:00 - 14:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni w terminie późniejszym.17.05.2014

Uwaga studenci III rok Ratownictwo medyczne!!!

Dnia 24 05 2014 r. odbędą się zajęcia z dr D. Pieśniak w ramach przedmiotu Medycyna sądowa. Będzie to pokazowa sądowo-lekarska sekcja zwłok – o godz. 9.00 w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej, ul. Dębowa 23.
Zbiórka w holu przy szatni lub przed głównym wejściem do budynku.
Proszę o zapoznanie się z załączonym plikiem przedstawiającym kryteria zaliczenia przedmiotu.15.05.2014

Uwaga Studenci Pielęgniarstwa pomostowego- nabór WIOSNA 2014r. I rok, I semestr!

W dniach 16-17 maja 2014r. możecie Państwo odbierać podpisane umowy uczestnictwa w projekcie. Umowy wydawane będą w Kancelarii Uczelni- pok. nr 17 - I piętro- 16 maja w godz. 8:00-16:00 i 17 maja w godz. 8:00-10:30.
Natomiast studentów o poniższych nr albumu, proszę o pilny kontakt z Kancelarią PSW w celu uzupełniania braków w dokumentacji dot. kształcenia z projektu:
4643, 4633, 4651, 4619, 4613.15.05.2014

Drodzy studenci!

Samorząd Studencki Powiślańskiej Szkoły Wyższej serdecznie zaprasza na „Juwenalia 2014”, które odbędą się 30 maja 2014 Miejsce: Tereny Rekreacyjne nad Liwą
START: godz.15:45 - przekazanie władzy (Główny Gmach Uczelni)
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Program Juwenaliów14.05.2014

Uwaga studenci kierunek Ratownictwo medyczne!!!

Osoby przystępujące do obron w dniu 16 05 2014 r.:
egzamin - test - godz. 9:00 sala PSW 2
praktyczny egzamin - bezpośrednio po teście - PSW 3
obrona pracy dyplomowej - bezpośrednio po egz. praktycznym - PSW 214.05.2014

Uwaga studenci kierunek pielęgniarstwo!!!

Począwszy od dnia 16 05 2014 r. będą do odebrania w dziakanacie karty okresowych osiągnięć studenta, proszę starostów grup o odbieranie kart, karty będą wydane osobom, które rozliczyły sie z wszelką dokumntacją wobec dziakantu oraz nie zalegają z płatnościmi wobec Uczelni. Osoby z zadłużeniem proszę o kontakt z Panem Kanclerzem.08.05.2014

Uwaga studenci kierunek pielęgniarstwo!!!

Od roku akademickiego 2014/2015 ponownie chcemy zorganizować warsztaty dotyczące zagadnienia „Couching w pielęgniarstwie”, które będą prowadzone przez mgr A. Borzeszkowską. Osoby zainteresowane warsztatami proszę o kontakt z dziekanatem.05.05.2014

Uwaga studenci kierunek pielęgniarstwo - osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego w dniu 08 i 09 05 2014 r.

Dnia 08 05 2014 r. - egzamin teoretyczny godz. 13:00 sala PSW 15 - po egzaminie teoretycznym losowanie oddziałów na egzamin praktyczny.
Dnia 09 05 2014 r. - egzamin praktyczny godz. 6:45 - Szpital Polski w Sztumie - Izba przyjęć.05.05.2014

Uwaga studenci kierunek pielęgniarstwo!!!

Osoby, które pomyślenie zdadzą egzamin z przygotowania zawodowego w dniach 08 - 09 05 2014 r. - obrona pracy dyplomowej odbędzie się 10 05 2014r. o godz. 15:00 w sali PSW 15.04.05.2014

Uwaga studenci kierunek pielęgniarstwo!!!

W plikach do pobrania zostały umieszczone aktualne programy kształcenia. Proszę o zapoznanie się z efektami kształcenia, które musicie Państwo osiągnąć podczas całego toku studiów - dotyczy również pielęgniarstwa w ramach studiów pomostowych.26.04.2014

Uwaga studenci Ratownictwo medyczne!!!

Egzamin dyplomowy dla studentów III roku RM odbędzie się w dniach 09 - 11 07 2014 r. - szczegóły podanę będą w terminie późniejszym.26.04.2014

Uwaga studenci Ratownictwo medyczne!!!

II termin obron dla Państwa odbędzie się 16 05 2014 r. od godz. 9:0025.04.2014

Uwaga studenci kierunek pielęgniarstwo!!!

W linku poniżej zamieszczony został Regulamin przygotowania pracy dyplomowej dla kierunku pielęgniarstwo. Proszę o zapoznanie się z regulaminem i stosowanie się do wszytkich zapisów. Najważniejsza zmiana dotyczy ilości składanych prac dyplomowych do dziekantu - studenci, którzy będą podchodzić do egzaminu dyplomowego w sesji letniej 2013/2014 proszę o składanie prac dyplomowych:
1 egzemplarz w oprawie twardej
1 egzemplarz w oprawie miękkiej
1 płyta CD
Konieczne jest dostarczenie do dziekantu wraz z pracą karty oceny pracy przez promotora, karta dostępna jest jako załacznik do regulaminu.24.04.2014

Uwaga Studenci Pielęgniarstwa pomostowego- nabór WIOSNA 2014r. I rok, I semestr!

W dniach 25 i 26 kwietnia 2014r. możecie Państwo odbierać podpisane umowy uczestnictwa w projekcie. Umowy wydawane będą w Kancelarii Uczelni- pok. nr 17 - I piętro- 25 kwietnia w godz. 8:00-16:00 i 26 kwietnia w godz. 8:00-13:00.
Natomiast studentów o poniższych nr albumu, proszę o pilny kontakt z Kancelarią PSW w celu uzupełniania braków w dokumentacji dot. kształcenia z projektu:
4643, 4633, 4651, 4619, 4613.24.04.2014

Uwaga studenci WZ i WNoZ

Przypominamy o spotkaniu Samorządu Studenckiego PSW Kwidzyn 26.04.2014r. o godz.12:45 w sali PSW 22
Zapraszamy również studentów zainteresowanych organizacją Juwenaliów w roku 2014.

dr Beata Pawłowska
Anna Smerdel23.04.2014

Drodzy Studenci,

Informujemy, iż w okresie długiego weekendu majowego tj 1-5 maja br. Dziekanat, Kancelaria i Kwestura będą NIECZYNNE.
Biuro Rekrutacji - czynne 2 i 5 maja br. w godzinach od 8:00 do 16:00 natomiast 1,3,4 maja br. NIECZYNNE.22.04.2014

Uwaga studenci pielęgniarstwo studia pomostowe!!!

Przewidywany termin egzaminu dyplomowego:
24 06 2014 r. - egzamin teoretyczny
25 06 2014 r. - egzamin praktyczny
Termin obrony pracy dyplomowej zostanie podany w terminie późniejszym.22.04.2014

Uwaga studenci kierunek pielęgniarstwo!!!

Egzamin dyplomowy w ramach II terminu odbędzie się 08 oraz 09 maja 2014 r. 08 maja 2014 - egzamin teoretyczny, 09 maja 2014 - egzamin praktyczny. termin obrony pracy dyplomowej zostanie podany w terminie późniejszym.16.04.2014

Uwaga studenci Pielęgniarstwo gr PP11A!!!

Dnia 23 i 24 05 2014 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu badania w pielęgniarstwie prowadzonego przez prof. E. Król. Istnieje możliwość kontaktu meilowego - szczegóły zostaną Państwu przekazane na spotkaniu 09 05 2014.16.04.2014

Uwaga studenci Pielęgniarstwo - studia pomostowe!!!

W związku z wysłaniem do KRASZPiP korekty odliczenia kształcenia praktycznego proszę o kontakt (podczas najbliższego zjazdu) z dziekanatem niżej wyminionych studentów: 4481, 4457, 4425, 4500, 4435, 4434, 4486.
Proszę również starostów grup ściezki A, B i C nabór letni o kontakt (podczas najbliższego zjazdu) z dziekantem celem odebrania indywidualnych kart kształcenia praktycznego.
Anna Smerdel16.04.2014

Uwaga studenci WZ i WNoZ

Dnia 26 kwietnia 2014r. o godz.12:45 ( sala będzie podana w terminie późniejszym) odbędzie się spotkanie Samorządu Studenckiego PSW Kwidzyn.
Zapraszamy również studentów zainteresowanych organizacją Juwenaliów w roku 2014.

dr Beata Pawłowska
Anna Smerdel11.04.2014

Uwaga studenci!!!

Dnia 18 04 2014 r - piątek - Uczelnia będzie czynna do godz. 13:00.11.04.2014

Uwaga studenci!!!.

Dnia 12 04 2014 r. - sobota - dziekanat będzie czynny do godz. 14:00.10.04.2014

College Cup 2014r.

W związku z Juwenaliami 2014 w dniu 30-05-2014 odbędzie się turniej piłki nożnej „College Cup 2014”. Chętnych uczestników naszej Uczelni PSW w Kwidzynie zapraszamy do wspólnej zabawy.
Informacje i zapisy przyjmuje samorząd PSW w Kwidzynie pod numerem kom. 695-680-904
Zapraszamy do gry!
Pozdrawiamy,
Samorząd Powiślańskiej Szkoły wyższej w Kwidzynie.03.04.2014

Uwaga starostowie grup PP11A, PP11C oraz PP11B!!!

Dnia 05 04 2014 r. o godz. 12:00 proszę o zgłoszenie się do dziekanatu celem odebrania dzienniczków kształcenia praktycznego, polis OC oraz identyfiaktorów.02.04.2014

Uwaga studenci Pielęgniarstwa dla dyplomowanych pielęgniarek - nabór wiosenny 2014r. ścieżki A,B i C!!!!

Dnia 4 kwietnia 2014r. o godz. 15:15 w Sali nr PSW23 odbędzie się dla Państwa spotkanie dot. wypełnienia dokumentacji związanej z uczestnictwem w projekcie Ministerstwa Zdrowia.
Proszę wszystkich o przybycie.27.03.2014

Uwaga studenci!!!

Osoby niżej wymianione proszę o pilny kontakt z dziekanatem:

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Nr albumu Rok Kierunek
3510 III
Pielęgniarstwo
4266
4310
4262
3940
3688
3507
3893
3502
3514
3645
4096
3948
4268
4309
4306
3640
3975
3656
3976
3891
3629
3898
3904
3686
4281
4308
3685
4274
3697
3538
4275
4059
3894
3694
3912
3513
3542
4304
3902
3900
4258 II
Pielęgniarstwo
4093
4376
3995
4547
4003
4071
4069
4525
4068
4066
4092
4021
4065
4379
4545
4033
4035
4061
4588 I
Pielęgniarstwo
4322
4319
4341
4530
4590
4313
4406
3461 zaległe obrony Ratownictwo Medyczne
3463
4307 III
Ratownictwo Medyczne
3574
3584
3692
4282 II
Ratownictwo Medyczne
4242
4079
4221
4088
3979
4277
4289
4083
3980
3982
3983
3984
3150
3985
4084
3987
4291
3986
3989
4528
4244
3990
4353 I
Ratownictwo Medyczne
4410
4380
4562
4334
4414
4412
4355
4360


27.03.2014

Uwaga studenci!!!

Z uwagi na uroczystość Rozdania Dyplomów absolwentom PSW dnia 29 03 2014 r. dziekanat będzie nieczynny dla studentów w godz. 10:00 - 15:00. W godz. 13:00 - 15:00 będą obsługiwani jedynie absolwenci w zakresie wydawania dokumentów.27.03.2014

Uwaga studenci!!!

Proszę starostów grup o dostarczanie do dziekanatu legitymacji w piątek do godz. 17:00. Legitymacje będą podbijane osobom, które rozliczyły się z kartą egzaminacyjną oraz z płatnościami. Odbiór legitymacji - również przez starostów grup - sobota po godz. 15:00 lub w niedzielę do godz. 12:30.25.03.2014

W załączeniu stypendia rozpatrzone przez Komisję Stypendialną PSW w m-cu marcu 2014r.19.03.2014

Uwaga studenci Wydział Zarządzania!!!

Egzamin dyplomowy - obrony prac licencjackich odbędą się dnia 21 03 2014 r. o godz. 13:00 w sali PSW 15.18.03.2014

Uwaga studenci,

stypendia przydzielone na pierwszy semestr roku akademickiego 2013/14 pozostają utrzymane na semest letni.
Komisja stypendialna informuje, że nie może przyznawać środków ze względu na ich brak. Decyzja pozostaje w mocy do odwołania.15.03.2014

Uwaga Absolwenci (obrony luty/marzec 2014r.)!

Informacje dot. Uroczystości Rozdania Dyplomów w dniu 29 marca 2014r.
załącznik12.03.2014

Uwaga studenci kierunek RM!!!

W ramach programu kształcenia przewidziane są godziny na realizację zajęć w ramach przedmiotów Nauka pływania oraz Techniki samoobrony. Prowadzacym zajęcia jest mgr Dariusz Łyżwiński. Terminy realizacji tych zajęć przedstawiaja się następująco:
I rok RM
Techniki samoobrony
30 03 2014 w godz. 13:15 - 20:30
27 04 2014 w godz. 08:00 - 12:45
III rok RM
Techniki samoobrony
16 03 2014 - w godz. 08:00 - 12:45 i 15:45 - 20:30
06 04 2014 - w godz. 18:15 - 20:30
Nauka pływania
16 03 2014 - w godz. 13:15 - 15:30
25 05 2014 - w godz. 08:00 - 12:45
01 06 2014 - w godz. 08:00 - 12:45
Nauka pływania odbywa się na Pływalni Miejskiej w Kwidzynie ul. Słowackiego. Techniki samoobrony odbywaja się na Hali Sportowej przy ulicy 11 Listopada w Kwidzynie.

Osoby z kierunku pielęgniarstwo, które chciałyby brać udział w zajęciach, o których mowa powyżej proszę o kontakt z dziekantem Uczelni.12.03.2014

Uwaga studenci WNoZ!

Dnia 13 i 14 marca 2014 r. nie będzie na Uczelni dr Julii Kulczyckiej.12.03.2014

Uwaga studenci Pielęgniarstwo studia pomostowe!!!

Dnia 14 03 2014 r. zajęcia z prof. M. Majkowiczem z Psychologii rozpoczną się o godz. 17:00, a nie jak zaznaczono w planie zajęć na 15:45.06.03.2014

Uwaga studenci RM - osoby przystępujace do obron w II terminie!!!

Egzamin dyplomowy dnia 07 03 2014 r. ropozcznie się o godz. 13:00 w sali PSW 15 od egzaminu teoretycznego (testu). Egzamin praktyczny w sali PSW 3, obrona w sali PSW 15.05.03.2014

Uwaga studenci !

W związku z problemami technicznymi wydawnictwa PWN, wynikającymi z niespotykanej jak dotąd skali zainteresowania użytkowników, IBUK LIBRA wydłużył termin dostępu do publikacji. Teraz Światowy Tydzień e-książki na platformie IBUK LIBRA trwać będzie aż do 12 marca.27.02.2014

Uwaga studenci !

Światowy Tydzień e-książki na platformie IBUK LIBRA.
Od 3-9 marca możliwy będzie bezpłatny dostęp do 8 tysięcy publikacji elektronicznych.
Warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji !!!26.02.2014

Uwaga studenci przystępujacy do obron!!!

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego rozkład pracy komisji egzaminacyjnych - obrona pracy dyplomowej przedstawia się tak jak poniżej. Podane godziny są tylko orientacyjne proszę o przybycie z godzinnym wyprzedzeniem. Sale, w których będą się odbywały obrony PSW 14 oraz PSW 15.


Dnia 28 02 2014


L.p.

Nazwisko i Imię

godzina

Uwagi

1

Andrzejewska Wiesława

10:00

PRZEW: MIP P: WŁSZ, R: AT

2

Dargacz Hanna

10:15

PRZEW: MIP P: WŁSZ, R: AT

3

Król (Murglin) Anna

10:30

PRZEW: MIP P: WŁSZ, R: AT

4

Piekarska Sylwia

10:45

PRZEW: MIP P: WŁSZ, R: AT

5

Rachańska Aleksandra

11:00

PRZEW: MIP P: WŁSZ, R: AT

6

Baza Agnieszka

11:15

PRZEW: AT P: WŁSZ, R: MIP

7

Potocka Anna

11:30

PRZEW: AT P: WŁSZ, R: MIP

8

Wiatrowska Marzanna

11:45

PRZEW: AT P: WŁSZ, R: ER

9

Wysińska Mirela

12:00

PRZEW: AT P: WŁSZ, R: ER

10

Maćkiewicz Jolanta

12:15

PRZEW: AT P: WŁSZ, R: KSZ

11

Gitner Magdalena

12:30

PRZEW: AT P: WŁSZ, R: KSZ

12

Kitowska Hanna

12:45

PRZEW: AT P: WŁSZ, R: EK

13

Tabeau Jadwiga

13:00

PRZEW: WŁSZ P: AT, R: MIP

14

Armatowska Lucyna

13:15

PRZEW: WŁSZ P: AT, R: KSZ

15

Czarnowska Małgorzata

13:30

PRZEW: WŁSZ P: AT, R: KSZ

16

Gołębiewska Renata

13:45

PRZEW: WŁSZ P: AT, R: KSZ

17

Gruzeł Wioletta

14:00

PRZEW: WŁSZ P: AT, R: LZ

18

Warnke Małgorzata

14:15

PRZEW: WŁSZ P: AT, R: ER

19

Rogozińska Elżbieta

14:30

PRZEW: WŁSZ P: AT, R: MZB

20

Hryncewicz Hanna

14:45

PRZEW: WŁSZ P: AT, R: MCZ

21

Nierzwicka Agnieszka

15:00

PRZEW: WŁSZ P: JG, R: ER


L.p.

Nazwisko i Imię

godzina

Uwagi

1

Barańska Aleksandra

15:30

PRZEW: AT P: MZB, R: WŁSZ

2

Bielec Małgorzata

15:40

PRZEW: AT P: MZB, R: WŁSZ

3

Neumann Bogumiła

15:50

PRZEW: AT P: MZB, R: WŁSZ

4

Serocka Małgorzata

16:00

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: AT

5

Lewandowska Justyna

16:10

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: AT

6

Łazarska (Kinowska) Małgorzata

16:20

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: AT

7

Makowska Klaudia

16:30

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: AT

8

Siwko Angelika

16:40

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: AT

9

Antoniak Katarzyna

16:50

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: LZ

10

Buczko Artur

17:00

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: MCZ

11

Golou Anna

17:10

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: MCZ

12

Jarlak Anna

17:20

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: MCZ

13

Wieczorek Irena

17:30

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: MCZ

14

Żołobiński Karol

17:40

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: MCZ

15

Czaplewska Agnieszka

17:50

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: MIP

16

Ilnicka Adriana

18:00

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: MIP

17

Stankiewicz Amelia

18:10

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: MIP

18

Wolski Krzysztof

18:20

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: MIP

19

Puwalska Agnieszka

18:30

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: KSZ

20

Leyk Joanna

18:40

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: KSZ

21

Kaniecka Paulina

18:50

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: KSZ

22

Makurat Agnieszka

19:00

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: KSZ

23

Krzywicka Dorota

19:10

PRZEW: WŁSZ P: MZB, R: EK


L.p.

Nazwisko i Imię

godzina

Uwagi

1

Rejchel Monika

15:30

PRZEW: MIP P: MCZ, R: MZB

2

Donajska Katarzyna

15:45

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: MIP

3

Harłukowicz Izabela

16:00

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: MIP

4

Jacewicz Magdalena

16:15

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: MIP

5

Oklińska Mariola

16:30

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: MIP

6

Buksztejn Bożena

16:45

PRZEW: MIP P: MCZ, R: AT

7

Fokczyński Przemysław

17:00

PRZEW: MIP P: MCZ, R: AT

8

Kirsz Dagmara

17:15

PRZEW: MIP P: MCZ, R: AT

9

Koc Karolina

17:30

PRZEW: MIP P: MCZ, R: AT

10

Lewandowski Paweł

17:45

PRZEW: MIP P: MCZ, R: AT

11

Majowicz Iwona

18:00

PRZEW: MIP P: MCZ, R: AT

12

Chachulski Paweł

18:15

PRZEW: MIP P: MCZ, R: LZ

13

Sobczak – Voigt Katarzyna

18:30

PRZEW: MIP P: MCZ, R: AT

14

Wiśniewski Michał

18:45

PRZEW: MIP P: MCZ, R: AT


Dnia 01 03 2014 r.


L.p.

Nazwisko i Imię

godzina

Uwagi

1

Polakowska Bożena

09:00

PRZEW: WŁSZ P: AT, R: EK

2

Didukh Lyudmyla

09:15

PRZEW: WŁSZ P: AT, R: EK

3

Sypniewska Monika

09:30

PRZEW: AT P: EK, R: WŁSZ

4

Januszewski Jacek

09:45

PRZEW: AT P: EK, R: WŁSZ

5

Bronchard Małgorzata

10:00

PRZEW: WŁSZ P: EK, R: MZB

6

Huppert Gabriela

10:15

PRZEW: WŁSZ P: EK, R: MZB

7

Laskowska Hanna

10:30

PRZEW: WŁSZ P: EK, R: MZB

8

Smolińska Magdalena

10:45

PRZEW: WŁSZ P: EK, R: MZB

9

Synak Anita

11:00

PRZEW: WŁSZ P: EK, R: MZB

10

Śledzińska Hanna

11:15

PRZEW: WŁSZ P: EK, R: MZB

11

Tuszyńska Anita

11:30

PRZEW: WŁSZ P: EK, R: MZB

12

Wcisło Karol

11:45

PRZEW: WŁSZ P: EK, R: MZB

13

Wiśniewska Beata

12:00

PRZEW: WŁSZ P: EK, R: MZB

14

Różański Przemysław

12:15

PRZEW: WŁSZ P: EK, R: MIP


L.p.

Nazwisko i Imię

godzina

Uwagi

1

Brzostek Monika

10:00

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: MIP

2

Bębenek Żaneta

10:15

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: KSZ

3

Konkol Karolina

10:30

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: KSZ

4

Langowska Justyna

10:45

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: KSZ

5

Olczyk Kamil

11:00

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: KSZ

6

Orzoł Zenon

11:15

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: KSZ

7

Panasiuk Katarzyna

11:30

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: KSZ

8

Polański Szymon

11:45

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: KSZ

9

Rejchel Monika

12:00

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: MZB

10

Sobczak Ewa Karolina

12:15

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: MZB

11

Łaniewska Karolina

12:30

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: AT

12

Filipek Ewa

12:45

PRZEW: WŁSZ P: MCZ, R: AT26.02.2014

Uwaga studenci WZ

Dnia 22 marca 2014r. w godz.17:00 - 20:00 będzie dostępny na Uczelni w pokoju dydaktyków dr Zbigniew Rudasz. Zaliczenia poprawkowe, prezentacje wpisy do kart egzaminacyjnych i indeksów + konsultacje.21.02.2014

Uwaga studenci III rok Pielęgniarstwo!!!

Nastapiła zmiana prowadzącego zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrozeniu życia - grupa 3 - prowadzącem jest mgr Elzbieta Tomaszewska, a nie jak wcześniej podano mgr K. Nojko. Miejsce realizacji zostaje bez mian. Pozdrawiam K. Słomska.21.02.2014

Uwaga studenci Wydział Zarządzania!!!

Termin oddawania prac w ramach obrony w II terminie zostal przedłużony do dnia 07 03 2014 r. Obrony planowane są na 21 03 2014 r.21.02.2014

Uwaga studenci przystępujacy do obron - kierunek pielęgniarstwo studia 3,5 letnie!!!

Osoby zakwalifikowane do I etapu egzaminu dyplomowego - egzamin teoretyczny - test - dnia 25 02 2014 r. godz. 13:00 sala PSW Aula, wg tabeli. Osoby zaznaczone żółtym kolorem - po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego - zdają egzamin praktyczny w Kwidzynie. Podział na dni oraz losowanie oddziałów odbędzie się dnia 25 02 2014 r. po egzaminie teoretycznym.

Lp. NAZWISKO I IMIĘ NR ALBUMU
1.
Andrzejewska Wiesława 3249
2.
Antoniak Katarzyna 3228
3.
Serocka Małgorzata 3415
4.
Barańska Aleksandra 3165
5.
Baza Agnieszka 3232
6.
Bębenek Żaneta 3217
7.
Bielec Małgorzata 3444
8.
Brzostek Monika 3937
9.
Buczko Artur 3625
10.
Buksztejn Bożena 3166
11.
Chachulski Paweł 3961
12.
Czaplewska Agnieszka 3227
13.
Dargacz Hanna 3226
14.
Donajska Katarzyna 3167
15.
Fokczyński Przemysław 3277
16.
Gitner Magdalena 3036
17.
Golou Anna 3181
18.
Harłukowicz Izabela 3949
19.
Ilnicka Adriana 3627
20.
Jacewicz Magdalena 3231
21.
Jarlak Anna 3230
22.
Kaniecka Paulina 3618
23.
Kirsz Dagmara 3168
24.
Kitowska Hanna 3169
25.
Koc Karolina 3524
26.
Konkol Karolina 3702
27.
Krzywicka Dorota 3171
28.
Langowska Justyna 3170
29.
Lewandowska Justyna 3173
30.
Lewandowski Paweł 3623
31.
Leyk Joanna 3626
32.
Łaniewska Karolina 4279
33.
Łazarska Małgorzata 3612
34.
Maćkiewicz Jolanta 3292
35.
Majowicz Iwona 3289
36.
Makowska Klaudia 3219
37.
Makurat Agnieszka 3616
38.
Król Anna 3174
39.
Neuman Bogumiła 3281
40.
Nierzwicka Agnieszka 3617
41.
Oklińska Mariola 3703
42.
Olczyk Kamil 3182
43.
Orzoł Zenon 3416
44.
Panasiuk Katarzyna 4287
45.
Piekarska Sylwia 3176
46.
Polański Szymon 4239
47.
Potocka Anna 3234
48.
Puwalska Agnieszka 3952
49.
Rachańska Aleksandra 3224
50.
Rejchel Monika 3943
51.
Filipek Ewa 3223
52.
Siwko Angelika 3177
53.
Sobczak Ewa Karolina 3414
54.
Sobczak - Voigt Katarzyna 3233
55.
Stankiewicz Amelia 3282
56.
Wiatrowska Marzanna 3544
57.
Wieczorek Irena 3278
58.
Wiśniewski Michał 3468
59.
Wolski Krzysztof 3222
60.
Wysińska Mirela 3180
61.
Żołobiński Karol 3624


21.02.2014

Uwaga studenci przystępujacy do obron Pielęgniarstwo - studia pomostowe!!!

Egzamin teoretyczny i praktyczny realizowane w dniach 24 i 25 luty 2014 r. odbęda się w sali PSW 22 godzin 13:00. Osoby zakwalifikowene do I etapu egzaminu teoretycznego wg tabeli:>

Lp. NAZWISKO I IMIĘ NR ALBUMU
1.
Armatowska Lucyna 4100
2.
Bronchard Małgorzata 4101
3.
Czarnowska Małgorzata 4102
4.
Gołębiewska Renata 4104
5.
Gruzeł Wioletta 4103
6.
Hryncewicz Hanna 4106
7.
Huppert Gabriela 4107
8.
Januszewski Jacek 4108
9.
Laskowska Hanna 4109
10.
Polakowska Bożena 4110
11.
Różański Przemysław 4111
12.
Smolińska Magdalena 4112
13.
Synak Anita 4114
14.
Sypniewska Monika 4113
15.
Śledzińska Hanna 4115
16.
Tabeau Jadwiga 4117
17.
Tuszyńska Anita 4116
18.
Warnke Małgorzata 4120
19.
Wcisło Karol 4118
20.
Wiśniewska Beata 4119
21.
Rogozińska Elżbieta 4311
22.
Didukh Lyudmyla 4238


20.02.2014

Spotkanie organizacyjne i szkolenie BHP- nabór letni, rok akademicki 2013/2014- Pielęgniarstwo Pomostowe

Spotkanie organizacyjne oraz szkolenie Bhp dla studentów naboru na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 kierunku Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych odbędzie się 1 marca 2014r. o godz. 12:00 w Auli PSW ( III piętro ).18.02.2014

Uwaga studenci!!!

Dnia 20 02 2014 r. o godz. 12:00 będzie dostępny na Uczelni mgr Dariusz Łyżwiński.18.02.2014

Uwaga studenci kierunek Ratownictwo medyczne!!!

Przewidywany termin obron dla osób, które uzyskałay absolutorium - 07 03 2014 r. Szczegóły podane zostaną w terminie późniejszym.13.02.2014

Uwaga studenci WNoZ!!!

Dnia 15 02 2014 r. będzie dostępna na Uczelni mgr Ewa Wilke. Zaliczenia poprawkowe wpisy do kart i indeksów odbędą się w pokoju dydaktyków o godz. 11:00.13.02.2014

Uwaga studenci WZ III rok!!!

Zapisy na wykłady do wyboru WDW Rozwój lokalny prof. dr hab. W. Toczyski lub WDW Ekonomia środowiska dr K. Strzała - Osuch odbędą się dnia 21 02 2014 r. o godz. 15:00 w dziekanacie - osobiście.13.02.2014

Uwaga studenci WZ II rok!!!

Zapisy do prowadzących seminarium dyplomowe dr M. Makowski lub dr J. Sala odbędą się dnia 21 02 2013 r. o godz. 15:30. Zapisy odbywają się osobiście w dziekanacie.13.02.2014

Uwaga studenci WZ!!!

W programie kształcenia przewidziane są godziny do realizacji w ramach samokształcenia proszę o zapoznanie się z poniższymi tabelami i zwrócenie się do prowadzących celem ustalenia metody zaliczenia przewidzianych godzin.

Ekonomia
Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie
Lp Przedmiot Grupa Godziny Prowadzący
1 Język angielski Ekon 1 10 mgr A. Radomska
2 WDW Fundraising Ekon 1 15 dr K. Strzała - Osuch
3 Mikroekonomia Ekon 1 30 dr B. Pawłowska
4 WDW Ochrona własności intelektualnej Ekon 1 15 prof nadzw. dr hab. E. Gostomski
5 Zarządzanie Ekon 1 15 dr B. Pawłowska
6 Podstawy nauk o finansach Ekon 1 15 dr W. Kozłowski
7 Finanse publiczne i rynki finansowe Ekon 1 30 dr W. Kozłowski
8 Statystyka opisowa Ekon 1 30 prof. nadzw. dr hab. K. Strzała

Ekonomia
Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie
Lp Przedmiot Grupa Godziny Prowadzący
1 Język angielski Ekon 2 20 mgr A. Radomska
2 Bankowość Ekon 2 15 prof. nadzw. dr hab. E. Gostomski
3 Seminarium dyplomowe Ekon 2 10 wg zapisów
4 WDW Administrowanie środowiskiem Ekon 2 15 dr K. Strzała - Osuch
5 Podstawy zarządzania projektami Ekon 2 15 dr K. Strzała - Osuch
6 Polityka gospodarcza Ekon 2 30 dr E. Kucińska
7 WDW Marketing w internecie Ekon 2 15 dr M. Makowski
8 Rekrutacja i selekcja pracowników Zz2 15 dr M. Grabus
9 Teoria kierownia ludźmi w organizacji Zz2 15 dr W. Kozłowski
10 Techniki księgowości i rachunkowości Fz2 15 mgr D. Osuch
11
Podstawy rachunku kosztów Fz2 15 mgr R. Niemczyk


13.02.2014

Uwaga studenci WNoZ!!!

Zaliczenia poprawkowe, wpisy do kart i indeksów w ramach przedmiotów prowadzonych przez dr A. Przyborską odbędą się 28 02 2014 r. o godz. 19:00. Sala podana będzie w terminie poźniejszym w gablocie na tetrenie Uczelni.12.02.2014

Uwaga studenci Wydział Zarządzania!!!

Na stronie internetowej został umieszczony plan zajęć na semestr letni w roku akademickim 2013/2014. prosze o częste sprawdzanie planu w najblizszym czasie z uwagi na „docieranie się” planów poszczególnych wykładowców. jednoczesnie podaję oznaczenia grup studenckich:
EKON 1 - Ekonomia I rok
Zz2 - IV sem. Ekonomika pracy i gospodarowanie kadrami
Fz2 - IV sem. Ekonomia menedżerska i rachunkowość
Fz31 - VI sem 1 grupa Ekonomia menedżerska i rachunkowość
Fz32 - VI sem 2 grupa Ekonomia menedżerska i rachunkowość
Tz3 - VI sem Ekonomika przedsiębiorstw TSL
Zz3 - VI sem Ekonomika pracy i gospodarowanie kadrami11.02.2014

Uwaga studenci

Ze względu na brak środków Komisja Stypendialna nie rozpatruje wniosków do odwołania.06.02.2014

Uwaga studenci WNoZ!!!

Dnia 08 02 2014 r. w godz. 10:30 - 13:00 będzie dostępna na Uczelni dr A. Lenartowicz - Podbielska. Wówczas odbędą się zaliczenia i wpisy do kart i indeksów w ramach prowdzonego przedmiotu - Socjologia. Sala PSW 1306.02.2014

Uwaga studenci WNoZ!!!

Dnia 08 02 2014 r. w godz. 12:00 - 13:00 dr M. Czaja będzie dokonywał wpisów do kart i indeksów w pokoju dydaktyków.05.02.2014

Uwaga studenci!!!

Poniżej zamieszczono obsadę zajęć praktycznych do realizacji w semestrze letnim w roku akademickim 2013 - 2014. Proszę o zapoznanie się i udanie do odpowiednich osób prowadzących.
Lista05.02.2014

Uwaga studenci!!!

Nastapiła zmiana w terminie wpisów i zaliczeń Pana dr K. Chwojnickiego. dr K. Chwojnicki będzie na Uczelni 16 02 2014 r.04.02.2014

Uwaga studenci!!!

Dnia 08 02 2014 r. będzie dostępny na Uczelni dr T. Plata - Przechlewski w godz. 11:00 - 15:3004.02.2014

Uwaga studenci I rok PO i RM!!!

W najbliższą sobotę odbędzie się test kwalifikujący Państwa do grupy językowej w ramach zajęć z j. angielskiego. Proszę o 100% obecność.04.02.2014

Uwaga studenci WNoZ!!!

Poniżej zamieszczone zostały zakresy godzinowe do realizacji w ramach samokształcenia z osobami odpowiedzialnymi za realizację tych godzin. Proszę o zapoznanie się z tabelami i zgłoszenie się do wykładowców celem ustalnenia formy zakresu i terminu zaliczenia godzin realizowanych w ramach samokształcenia (buna).

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.)
Lp Przedmiot Semestr Grupa Godziny Prowadzący
1
Psychologia II POd1 15 dr hab M. Majkowicz
2
Fizjologia 15 dr A. Przyborska
3
Patologia 15 dr J. Kulczycka
4
Radiologia 15
5
Genetyka 15 dr M. Bronk
6
Dietetyka 30 prof. dr hab. W. Łysiak - Szydłowska
7
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 30 dr hab. Ewa Król
1
Chirurgia i piel. chirurgiczne
POd 2 30 dr K. Szyszko
2
Geriatria i piel. geriatryczne 30 mgr E. Mędrek
3
Rehabilitacja i piel. osób niepełnosprwanych 30 mgr E. Mędrek
1
Anestezjologia i piel w zagrożeniu życia VI POZ3 30 dr L. Zwolakiewicz
2
Ratownictwo medyczne 25 dr J. Gwoździewicz

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.)
Lp Przedmiot Semestr Grupa Godziny Prowadzący
1
Chirurgia i piel. chirurgiczne II PP11C, PP12C PP11B 20 dr K. Szyszko
2
Położnictw ginekologia piel. Połozniczo - ginekol. PP11B 15 mgr A. Kuter
3
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne PP11B 5 dr Kamil Chwojnicki
4
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych PP12C, PP11C 20 mgr E. Mędrek
5
Zdrowie publiczne PP12C, PP11C 3 dr M. Zarzeczna - Baran
6 Anatomia PP11B 14 dr A. Przyborska
7
Podstawy pielęgniarstwa PP11 B 9 mgr P. Janiewicz
8
Badania w pielęgniarstwie PP12C 13 wg zapisu

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.)
Lp Przedmiot Semestr Grupa Godziny Prowadzący
1
Język angielski II RMz1 10 wg zapisu
2
Psychologia 30 dr hab. M. Majkowicz
3
Fizjologia 30 dr A. Przyborska
4
Patofizjologia 30 r J. Kulczycka
5
Filozofia i etyka zawodu 15 dr J. Braun
6
Dydaktyka 15 dr M. Kudła
7
Polityka społeczna i zdrowotna 15 mgr E. Kucińska
8
MCR Techniki Zabiegów Medycznych 15 dr J. Gwoździewicz
9
WDW Żywienie człowieka 15 prof. dr hab. W. Łysiak - Szydłowska
10
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 30 mgr K. Krzyżanowski
11
Organizacja i zarządzanie 15 dr M. Makowski
1
j. angielski IV RMz21, RMz22 15 wg zapisu
2
Chirurgia 15 dr K. Szyszko
3
Poloznictwo i ginekologia 15 dr A. Tałaj
4
MCR w laryngologii 15 lek. med. A. Stasiuk
5
MCR w stanach zagrożenia zycia pochodzenia wew. 30 dr J. Gwoździewicz
6
Medycyna ratunkowa 30 dr E. Raniszewska
1
Intensywna terapia VI
RMz3 20 dr L. Zwolakiewicz
2
Medycyna ratunkowa 15 dr E. Raniszewska
3
Medycyna katastrof 18 dr E. Raniszewska
4
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i KPP 15 dr E. Raniszewska


04.02.2014

Uwaga studenci Pielęgniarstwo Ogólne IV sem.

Dnia 07.02.2014r.w godz.12:30 - 14:30 istnieje możliwość zapisania się do promotorów, prowadzących przedmiot: Badania naukowe w pielęgniarstwie - K
Zapisywać można się osobiście w dziekanacie bądź telefonicznie pod nr tel.55 279 17 68
Przydział promotorów dla studentów Pielęgniarstwa II roku
prof. nadzw. dr hab. Ewa Król
dr Anna Tałaj
dr Maria Ignacy Pirski31.01.2014

Uwaga studenci WNoZ

Poniżej przedstawiono w tabeli oznaczenia grup studenckich używanych w planie zajęć. Proszę o zapoznanie się z nowymi oznaczeniami, jednocześnie informuję, że grupy zostały podzielone na podgrupy( dotyczy realizacji zajęć praktycznych ). Lista studentów z podziałem na grupy będzie umieszczona w gablocie na terenie Uczelni. Osoby dochodzące na studia na kierunek Pielęgniarstwo od semestru IV, zostały przydzielone do grupy POd23A1 do POd23B2, proszę o kontakt z dziekanatem celem ustalenia grupy dot.ZP.31.01.2014

Uwaga Pielęgniarki/ Pielęgniarze!

W załączeniu oferta pracy.30.01.2014

Uwaga studenci !!!

W zakładce plan zajęć pojawił się zarys planu na semestr letni w roku akademickim 2013/2014. Pełna wersja planu zajęć ukaże się 03 02 2014 r. W najbliższych dniach plan będzie ulegał częstym zmianom z uwagi na „docieranie się” planów poszczególnych wykładowców.Pproszę o wyrozumiałość i częste czytanie ogłoszeń dziakantu.30.01.2014

Uwaga studenci !!!

Dnia 31 01 2014 r. dziekant czynny do godziny 16:00. Dnia 01 02 2014 r. dziekanat nieczynny.29.01.2014

Uwaga studenci Pielęgniarstwo - studia pomostowe ścieżka B - obrona luty 2014!!!

Dnia 14 02 2014 r. o godz. 15:00 odbędzie się zebranie mające na celu omówienie zasad związanych z egzaminem dyplomowym - losowanie dziedzin pielęgniarstwa do egzaminu praktycznego (dotyczy osób, które dostarczyły prace dyplomową oraz rozliczyły wszystkie dokumnety związane z kształceniem karta, indeks, karta obiegowa) - a także wypełnianie dokumnetacji związanej z zakończeniem kształcenia - ankiety absolwenckie itp. Proszę o punktualne i 100% przybycie.29.01.2014

Uwaga studenci Wydział Nauk o Zdrowiu!!!

Dnia 31 01 2014 r. o godz. 15:00 będzie dostępna na Uczelni lek. med. Anna Czechowska. Wpisy do kart i indeksów odbędą się w pokoju dydaktyków.29.01.2014

Uwaga Studenci,

dnia 8 lutego 2014r. od godz. 10:30 będzie obecny na Uczelni prof. dr hab Stefan Angielski. Wszystkich studentów, którzy pozytywnie zaliczyli przedmiot Biochemia z biofizyką proszę o dostarczenie indeksów wraz z kartami egzaminacyjnymi do dnia 5 lutego br. do Kancelarii PSW (pok. nr 17). Zgodnie z informacją wcześniejszą proszę aby wpis u prof. S.Angielskiego był Państwa ostatnim wpisem, a karta egzaminacyjna miała potwierdzenie z Biblioteki PSW.
Dla osób, które nie zaliczyły egzaminu bądź nie podeszły do niego w I terminie zaplanowano kolejny termin na 8 lutego o godz. 11:00. Proszę o zebranie się pod Pokojem Rektora (nr 16).
Osoby, które indywidualnie zaliczały przedmiot u prof. Stefana Angielskiego w GUM-ed proszę o podejście z indeksem i kartą egzaminacyjną do Kancelarii PSW 8 lutego w godz. od 10:00 - 11:30.
B.U.N.A. - lista osób, którym prof. Stefan Angielski odrzucił pracę bądź chciałby na jej temat porozmawiać umieszczona zostanie dnia 1 lutego br.
Egzamin poprawkowy bądż I termin z Biochemia z biofizyką- forma ustna.28.01.2014

Uwaga studenci Wydział Nauk o Zdrowiu !!!

Wpisy do kart i indeksów oraz ewentualne poprawki z dr K. Chwojnickim odbędą się 15 02 2014 r.27.01.2014

Uwaga studenci Wydział Nauk o Zdrowiu!!!!

Ponizej lista osób przekazana przez dr M. Pawliszak - Żwalewską, które to osby nie zjawiły się na egzaminie, bądź nie zjawiły się po wpis do karty i indeksu z odpowiednimi dokumentami - prośba o kontakt z Panią dr jednakże po 15 02 2014 r. Osoby, które nie zaliczyły buny w załączniku znajdują sie tematy do opracowania:
Pielęgniarstwo i braki:

 1. Kiprowska Renata
 2. Zielińska Bożena
 3. Niedbał Ewa
 4. Rutkowski Miachał
 5. Skrochocki Łukasz
 6. Wilk Karolina
 7. Jaworska Aleksandra
 8. Kociorska Izabela
 9. Łuszaj Katarzyna
 10. Sanecki Przemysław
 11. Wójcicki Paweł
 12. Kamińska Dorota
Ratownictwo medyczne i braki.
 1. Baumann Damian
 2. Domagalski Dawid
 3. Kowalski Adrian
 4. Kozłowski Michał
Braki - Buna:
 1. 4266
 2. 4310
 3. 4096
 4. 4268
 5. 4309
 6. 4095
 7. 4306
 8. 4097
 9. 4281
 10. 4265
 11. 4261
 12. 3648
 13. 4262
 14. 3688
 15. 3698
 16. 3549
 17. 3640
 18. 3975
 19. 4526
 20. 3904
 21. 3686
 22. 3695
 23. 3891
 24. 3629
 25. 3912
 26. 3902
 27. 3972
 28. 3976
 29. 3687
 30. 389425.01.2014

Uwaga studenci Wydział Nauk o Zdrowiu!!!!

Dr Anna Tałaj będzie dostępna na Uczelni 07 02 2014 r. wówczas odbędą się wspiy do kart i indeksów oraz zaliczenia poprawkowe.25.01.2014

Uwaga studenci Wydział Nauk o Zdrowiu !!!

Poprawione prace dla mgr Ewy Górskiej należy dostarczać do 02 02 2014 r. - prace mogą być przesyłane meilowo a o ocenie również informacja bedzie przekazana w sposób meilowy. Wpis do indeksu jest robiony wówczas gdy razem z indeksem dostarczany jest wydruk zaakceptowanej wcześniej pracy. Mgr Ewa Górska dostepna jest codziennie w dni robocze w NZOZ Zdrowie Sp zoo ul. Hallera 31 Kwidzyn w godz. 8:00 - 14:00 pokój 207.23.01.2014

Uwaga studenci kierunek Pielęgniarstwo!!!

Dnia 25 01 2013 r. odbędą się wpisy do kart i indeksów w ramach przedmiotu prowadzonego przez dr A. Lenartowicz - Podbielską od godz. 12:30 PSW Aula23.01.2014

Uwaga studenci!!!

Dnia 24 01 2014 r. będzie dostępny na Uczelni dr Tomasz Plata - Przechlewski w godz. 11:00 - 17:00. Wówczas odbędą się wpisy do kart i indeksów w pokoju dydaktyków PSW 6.23.01.2014

Wpisy z przedmiotu Biochemia z biofizyką- prof dr hab Stefan Angielski

Drodzy studenci proszę starostów grup o zebranie indeksów wraz z kartami egzaminacyjnymi i dostarczenie ich do Kancleari PSW (pok. nr 17- I piętro) w celu dokonania wpisu przez prof. dr hab. Stefana Angielskiego. Proszę również aby w indeksie i kartach egzaminacyjnych były dokonane wszystkie inne wpisy wraz z pieczęcią biblioteki, gdyż po dokonanym wpisie przez Profesora indeksy Państwa i karty egzaminacyjne zostaną przekazane do Dziekanatu w celu rozliczenia. Godziny pracy Kancelarii umieszczone są na stronie Uczelni. Indeksy prosze przekazywać do p.Natali.23.01.2014

Uwaga studenci!!!

Dr Maria Ignacy Pirski dostępny będzie na Uczelni 07 02 2014 r. o godz. 15:00 Wówwczas odbędą się wpisy do kart i indeksów i zaległe zaliczenia. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.23.01.2014

Uwaga studenci!!!

Dnia 25 01 2014 r. o godz. 13:00 będzie dostepny na Uczelni dr K. Szyszko. Wówczas odbędą się zaliczenia, wpisy do kart i indeksów. Sala PSW 1.22.01.2014

W załączeniu lista studentów WZ po przeprowadzonej procedurze dokonania wyboru specjalności realizowane na kierunku Ekonomia od semestru 4 w roku akademickim 2013/2014.
Decyzja Dziekana z dnia 18.01.2014r. w powyższej sprawie znajduje się w gablocie na terenie Uczelni wraz z listą studentów z podaniem nr albumu.22.01.2014

Uwaga studenci WZ i WNoZ - termin wpisów do kart egzaminacyjnych i indeksów z BHP i WF zostanie podany w terminie późniejszym.22.01.2014

Studenci RM z nr albumu 3990 i 4221 proszeni są o podejście do Pani dr I.Urbanowicz dnia 25.01.godz.10:00 w sprawie zaliczenia. Sala będzie podana na terenie Uczelni.22.01.2014

Dnia 24(piątek) o godz.15:00 w dziekanacie studentowi WZ z nr albumu 3537 wyznaczono termin przeprowadzenia egzaminu z Panią dr Elżbietą Kucińską.21.01.2014

Uwaga studenci WNoZ i WZ

Jeżeli ktoś ze studentów pomyłkowo odebrał lub znalazł indeks nr 3249 wraz z kartą egzam. proszony jest o dostarczenie do dziekanatu lub kontakt telefoniczny.21.01.2014

Studenci WZ i WNoZ

mgr Bartosz Gąsiorowski - wpisy do kart egzaminacyjnch i indeksów dnia 25.01.2014r. w godz.11:00 - 12:00 w pokoju dydaktyków.17.01.2014

Uwaga studenci Wydziału Zarządzania (powtarzający seminarium dyplomowe)

Termin obrony - 28.02.2014r. ( piątek )
Termin składania prac do dziekanatu - 15.02.2014r. do godz.15:3015.01.2014

Uwaga studenci WNoZ!!!

Dnia 17 01 2014 r. w godz. 13:15 - 15:30 nie odbędą się zajęcia z dr M. Czaja w ramach Badania Fizykalnego - konwersatoria.14.01.2014

Uwaga studenci Wydział Zarządzania III rok!!!

Dodatkowe spotkania w ramach zajęć prowadzonych przez dr B. Pawłowską odbędą się 18 01 2014 r. z grupą Zz3 godz. 10:30 natomist z grupą Fz3 dnia 19 01 2014 r. o godz. 13:15. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni w terminie późniejszym.14.01.2014

Uwaga studenci!!!

Wpisy do kart i indeksów z dr E. Kucińską odbędą się 18 01 2014 r. w godz. 10:00 - 10:30. Indeksy i karty proszę składać w dziekanacie do piątku 17 01 2014 r.11.01.2014

Posiedzenie Komisji Stypendialnej w zakresie wniosków o stypendia socjalne,specjalne i zapomogi odbędzie się w dniu 19 stycznia 2014 sala 26, godz.12.45-13.45.
Uczelniana Komisja Stypendialna10.01.2014

Uwaga studenci WNoZ

mgr Marzanna Malinowska będzie dostępna do dnia 22.01.2014r. Wszelkie wpisy i zaliczenia należy załatwić do w/w dnia. Po tym terminie Pani magister będzie niedostępna.10.01.2014

Uwaga studenci Wydział Nauk o Zdrowiu!!!

Dnia 11 01 2014 r nie będzie na Uczelni dr Kamila Chwojnickiego z przyczyn niezaleznych od Pana doktora. Termin zaległych zaliczeń i wpisów zostanie wyznaczony w najbliższym czasie.10.01.2014

Uwaga studenci Wydział Nauk o Zdrowiu!!!

Zajęcia z dr A. Przyborską z dnia 10 01 2014 zostają odwołane.08.01.2014

Uwaga studenci kierunek pielęgniarstwo ogólne oraz pomostowe - info. odnośnie egzaminu dyplomowego!!!

Przewidywane terminy egzaminu zawodowego:
24 02 2014 godz. 13:00 - test PP
25 02 2014 godz. 13:00 - test PO
25 02 2014 godz. 13:00 - praktyczny PP
26 02 2014 godz. 6:45 - praktyczny PO Sztum i Kwidzyn
27 02 2014 godz. 6:45 - praktyczny PO sztum i Kwidzyn08.01.2014

Uwaga studenci VII sem PO!!!

Uległ zmianie termin egzaminu z przedmiotu Dietetyka prowadzonego przez prof. dr hab. W. Łysiak - Szydłowską. Egzamin ten odbędzie się 11 01 2014 r. sobota o godz. 12:00 w PSW Aula.08.01.2014

Uwaga studenci WNoZ!!!

Dnia 18 01 2014 r. odbędzie się test z mikrobiologii i parazytologii dla studentów kierunku poielęgniarstwo i ratownictwo medyczne (POd11, POd12, RMz11) o godz. 9:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.
Dnia 18 01 2014 r. odbędą się również wpisy do kart i indeksów dla studentów PP i PO z genetyki oraz dla PP z mikrobiologii.07.01.2014

Uwaga studenci Wydziału Zarządzania semestr III

Dnia 10 stycznia 2014r.o godz.15:30 ponownie proszę o potwierdzenie deklaracji wyboru specjalności, na której to będziecie Państwo studiowali począwszy od semestru IV w roku akademickim 2013/2014.
Zapisy odbywają się w dziekanacie osobiście.19.12.2013

Uwaga Studenci!

Życzyc wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia informuję, że dziekanat PSW w Kwidzynie w dniach 23. 12. 2013 - 06. 01. 2014 będzie nieczynny.19.12.2013

Uwaga Studenci!

Z uwagi na przerwę Świąteczną oraz Noworoczną informujemy, iż Uczelnia będzie nieczynna w terminie do 23 grudnia 2013r. do 3 stycznia 2014r.17.12.201311.12.2013

Uwaga!

Kolejne posiedzenie Komisji Stypendialnej w zakresie wniosków o stypendia socjalne,specjalne i zapomogi w dniu 14 grudnia 2013 sala 26, godz.13.00-14.00.
Złożone w tym dniu wnioski zostaną rozpatrzone w styczniu 2014( dotyczy również osób, które przekroczyły termin 6 grudnia 2013.
Uczelniana Komisja Stypendialna29.11.2013

Dnia 10.12.2013r. o godz. 16:00 w sali PSW 26 odbędzie się posiedzenie Odwoławczej Komisji Stypendialnej29.11.2013

Uwaga studenci WNoZ i WZ

W gablotach na terenie Uczelni została umieszczona lista wraz z kwotą wg nr albumu, studentom którym przyznano stypendium w roku akad.2013/2014.27.11.2013

W załączeniu uzupełniony wykaz studentów wg nr albumu, którzy nie otrzymali stypendium socjalne27.11.2013

Uwaga studenci kierunke Pielęgniarstwo!!!

Konsultacje z prof. dr hab. Wiesławą Łysiak - Szydlowską w ramach prowadzonego seminarium - Badania w pielęgniarstwie odbędą się 30 11 2013 r. od godz. 9:00 w sali PSW 12. Zajęcia w dniu 29 11 2013 nie odbędą się.27.11.2013

Uwaga studenci

Posiedzenia Komisji Stypendialnej w sali PSW 26 w dniach:
29.11.2013r. w godz. 15:00 - 15:45
01.12.2013r. w godz. 12:30 - 13:15
06.12.2013r. w godz.15:00 - 15:45
Proszę o sprawne uzupełnianie wniosków. Ostateczny termin składania wniosków do Komisji Stypendialnej do dnia 06.12.2013r.26.11.2013

W załączeniu stypendia socjalne, specjalne, losowe i osoby, które nie zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium naukowego23.11.2013

Przyznane stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią

Nr albumu
3219
3167
3166
3169
3171
3176
3249
3512
3520
3502
3538
3498
3639
3527
3525
3537
3696
3541
3547
4100
4116
4114
4000
4219
4012
4005
4260
3609
3984
4221
3668
3578
3945
3564
4043
4224

13.11.2013r.22.11.2013

Uwaga!!!

W związku ze zmianą Ustawy o VAT od 1 stycznia 2014r. wystawianie faktur na życzenie Studenta będzie możliwe jedynie w ciągu 90 dni od dnia dokonania zapłaty czesnego.
W związku z tym Studenci są proszeni o jak najszybsze informowanie kwestury PSW o konieczności wystawiania faktury.19.11.2013

Uwaga studenci III rok pielęgniarstwo grupa POz33!!!

Zostal przydzielony Państwu nowy opiekun z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Miejsce realizacji zajęć praktycznych z tego przedmiotu to DPS Kwidzyn opiekun mgr Krystyna Chodara. Proszę starostę grupy o kontakt z dziakanatem celem przekazania telefonu kontaktowego do nowego opiekuna.14.11.2013

Uwaga studenci Pielęgniarstwo III rok!!!

Uległy zmianie zakresy godzinowe w ramach realizacji zajęć praktycznych z przedmiotów Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne oraz Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych. Dotychczasowy układ zajęć 80 godz. w sem V został zmianiony na układ 40 godz. w sem V oraz 40 godz. w sem VI. Dotyczy to obu wspomnianych powyżej przedmiotów. Szczegółowe pytania proszę kierować do opiekunów zajęć praktycznych.14.11.2013

Uwaga studenci WNoZ

Pani Prof.dr hab.Wiesława Łysiak - Szydłowska odwołuje konsultacje w dniu 29.11.2013r, pozostałe aktualne.13.11.2013 (aktualizacja: 04.12.2013)

Uwaga studenci!!!

PROSIMY O PODEJŚCIE DO DZIEKANATU STUDENTÓW Z N/W NUMERAMI ALBUMU:


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Nr albumu Rok Kierunek
3274 zaległe obrony Ekonomia
3273
3930
3205
3946
3189
3013 urlop dziekański
3929
3945 III
4278 II
4047

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Nr albumu Rok Kierunek
4233 zaległe obrony Pielęgniarstwo
3961
IV

Pielęgniarstwo
3949
3618
4279
4287
2835
3524
3170
3219
3622
3418
3223
3621
4310 III Pielęgniarstwo
3695
3513
3953
4003 II
Pielęgniarstwo
4551
4375
4379
4525
4292
4007
4074
4537
4390 I
Pielęgniarstwo
4290 zaległe obrony
Ratownictwo Medyczne
4055
3575
III Ratownictwo Medyczne
3150
3591
3586
4285
4088 II Ratownictwo Medyczne
4289
4291
4081
4364
I Ratownictwo Medyczne


13.11.2013

Uwaga studenci WNoZ Pielęgniarstwo!!

Podaję informacje odnośnie zaliczenia przedmiotu opieka paliatywna prowadzonego przez dr K. Szyszko

Tematy do zaliczenia BUNY - wyłacznie na podstawie wykładu „Duszność w zaawansowanej chorobie nowotworowej” z dnia 26 10 2013 - jeden autor

 1. Przyczyny duszności w przebiegu raka płuc, postępowanie w ataku paniki i spazmu oskrzelowego
 2. Przyczyny doszności w przebirgu innych schorzeń płuc i ich łagodzenie w opiece paliatywnej
Termin oddawania BUNY 17 11 201312.11.2013

Szkolenia Online dotyczyć będą następujących tematów:

www.cuponation.pl/webinar07.11.2013

Uwaga studenci!!!

W załączonym pliku znajdują się szczególowe informacje (sposób zgłaszania szkód) dla osób, które ubezpieczyły się od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Druki zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia znajduja się w dziekanacie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel 055 279 69 89, p. Grażyna Drobysz.07.11.2013

Uwaga studenci!!!

Proszę o pilny, osobisty kontakt z Biurem Rekrutacji ( pok. nr 7 ) niżej wymienionych osób wg tabeli:


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Nr albumu

Kierunek

4567

Ekonomia

4540

4564

4566


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Nr albumu

Kierunek

4571

Pielęgniarstwo

4530

4568

4569

4561

4572

Ratownictwo Medyczne

4562

4563

4453

Pielęgniarstwo w ramach
studiów Pomostowych

4471

4464

4542

4508


Ponadto osoby które złożyły wniosek o wydanie kodu PIN do IBUK Libra, również proszone są o zgłaszanie się do Biura Rekrutacji ( pok. nr 7 )05.11.2013

Uwaga Studenci PP I rok ( Pielęgniarstwo "pomostowe" )!

Proszę o PILNY kontakt z Kancelarią PSW studentki o poniższych numerach albumu:
4464, 4508.05.11.2013

Badania lekarskie lekarza medycyny pracy lek. med. Heleny Koroluk odbędą się w dniu 8 listopada od godziny 18.00 w pokoju nr 16 (I piętro)29.10.2013

Uwaga studenci WZ i WNoZ

Dnia 30.10.2013r. w godz.15:45 - 17:00 dodatkowe posiedzenie Komisji Stypendialnej w sali PSW 2626.10.2013

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, nie przysługują:

 1. studentowi, który ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;

 2. studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął studia na tym poziomie;

 3. studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia oraz kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego przez okres dłuższy niż trzy lata;

 4. studentowi, który już pobiera świadczenia takiego samego rodzaju na innym kierunku studiów w tej samej lub innej uczelni.

Świadczenia o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie:

 1. stypendium socjalnego,

 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

 3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

 4. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia,

 5. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,

 6. zapomogi25.10.2013

Uwaga studenci WZ

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Statystyka opisowa prowadzonego przez Panią Prof.nadzw dr hab.Krystynę Strzała odbędzie się dnia 30.10.2013r. o godz.17:00 w sali PSW 11.24.10.2013

Uwaga studenci Ratownictwo medyczne II i III rok studiów!!!

Proszę o zapisywanie się w dziekanacie do opiekunów zajęć praktycznych realizowanych w sem. zimowym w roku akademickim 2013/2014.24.10.2013

Uwaga studenci - starostowie wszystkich grup!!!

Proszę o zebranie w swoich grupach i dostarczenie do dzieknatu legitymacji studenckich celem przedłużenia ich ważności dnia 25 10 2013 r. Odbiór legitymacji 26 10 2013 r. - sobota.24.10.2013

Studenci!

W załączonym pliku udostępnione zostały - dla osób zainteresowanych - informację nt. udzielanych kredytów studenckich przez placówki bankowe.23.10.2013

Uwaga studenci!!!

Proszę o pilny, osobisty kontakt z dziekanatem niżej wymienionych osób wg tabeli:


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Nr albumu Rok Kierunek
3263 zaległe obrony Ekonomia
3199
3204
3275
3928 urlop dziekański
3567 III Ekonomia
3573
4047 II Ekonomia

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Nr albumu Rok Kierunek
3164 IV Pielęgniarstwo
3961
4279
3219
3622
4239
3418
4310 III Pielęgniarstwo
3507
3647
3602
3899
3170
4274
4275
3912
3637
4304
4219 II Pielęgniarstwo
4258
4093
3997
4003
4092
4025
4074
4218
4301 zaległe obrony Ratownictwo Medyczne
4290
4055
4273 III Ratownictwo Medyczne
3983 II Ratownictwo Medyczne
4241
3979


23.10.2013

Uwaga studenci II rok Pielęgniarstwo studia stacjonarne!!!

W ramach realizacji zajęć praktycznych jest konieczność oceny przyswojenia efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych. W związku z powyższym należy dołączyć do dzienniczka uzupełnioną przez opiekuna zajęć praktycznych kartę kompetencji społecznych. Karta ta powinna być wypełniona przez opiekuna zajęć społecznych po zakończeniu całego cyklu zajęć w ramach danego przedmiotu i dostarczona do dziekanatu. Dotyczy to wszytkich studentów i wszytkich przedmiotów kierunkowych realizowanych od sem. III w roku akademickim 2013/2014.23.10.2013

Uwaga studenci Wydziałów: Zarządzania i Nauk o Zdrowiu

Dnia 25.10.2013r.( piątek) o godz.18:00 w sali PSW 22 odbędą się wybory do Samorządu Studenckiego PSW Kwidzyn.
Serdecznie zapraszamy studentów naszej Uczelni do udziału w spotkaniu i współpracy.22.10.2013

Uwaga studenci!!!

Dnia 27 10 2013 r. nie będzie na Uczelni mgr P. Janiewicza z uwagi na wyjazd ze studentami na wystawę Humane body.21.10.2013

Kolejne terminy posiedzeń Komisji Stypendialnej w sali PSW 26 w dniach:
25.10.2013r. w godz.15:00 - 15:45
26.10.2013r. w godz.12:15 - 13:15
27.10.2013r. w godz.12:15 - 13:1518.10.2013

Uwaga studenci kierunek Pielęgniarstwo - osoby z różnicami programowym !!!

Zasady zaliczenia różnic programowych w ramach przedmiotu Filozofia i etyka zawodu prowadzonego przez dr M. Olejniczaka:

Jeśli chodzi o osoby, które mają tylko 9 godzin różnic programowych do odrobienia, proponuję, aby przyszli na moje wykłady 17 XI 10.30-15.30 oraz 30 XI 13.15-18.00, ale bez konieczności pisania egzaminu, a jedynie podpisując się na liście obecności w te dni. Co do większej liczby godzin niż 9 wykłady obowiązują tak samo, ale razem z egzaminem (zerówka 30 XI) uwzględniając również materiał z pierwszych wykładów z 12 X. Studenci zaś, którzy mają do opracowania BUNĘ, powinni oprócz tego samodzielnie napisać referat na wybrany przez siebie temat z zakresu etyki medycznej (ok. 5 s. + literatura). Osoby, które nie uporają się z zaliczeniem róznic w tym semestrze - pozostaje semestr letni.15.10.2013

Uwaga studenci - N O W O Ś Ć !!!

Od dnia 15. października 2013 został uruchomiony bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra, który jest dedykowany dla studentów niepełnosprawnych, a także umożliwia pozostałym studentom korzystanie z publikacji w wersji elektronicznej.
Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z czytelni IBUK Libra prosimy o składanie w Dziekanacie wniosków o przyznanie kodu PIN do logowania się w systemie. Kod ten umożliwia wejście do systemu wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca, w którym możliwe jest połączenie z siecią internetową. Kod PIN można odbierać wyłącznie osobiście po złożeniu wniosku, począwszy od 25. października. Jednocześnie informujemy, że na terenie PSW dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra nie wymaga kodu PIN.
15.10.2013

Uwaga studenci kierunek Pielęgniarstwo !!!

Egzamin dla osób z różnicami programowymi z przedmiotów prowadzonych przez mgr Piotra Janiewicza odbędzie się 07 12 2013 r. po godz. 18:00. Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest zaliczenie róznic programowych z danego przedmiotu.15.10.2013

Uwaga studenci kierunek Ekonomia!!!

W Państwa programie kształcenia przewidziane są do realizacji godziny w ramach Wychowania fizycznego. Proszę zatem o zapisywanie się do dziekanatu osób, które będą uczęszczały na zajęcia wychowania fizycznego. Osoby które ze wskazań zdrowotnych nie moga uczestniczyc w w/w zajęciach proszone są o donoszenie do dziekantau zwolnień lekarskich. Termin 27 10 2013 r.15.10.2013

Uwaga studenci kierunek Pielęgniarstwo !!!

W Państwa programie kształcenia nie ma godzin przeznaczonych na regularne zajęcia z Wychowania fizycznego Uczelnia jednak zapewnia Państwu dostęp do obiektów sportowych. W sem. zimowym w roku akademickim 2013/2014 możecie Państwo korzystać z Pływalni Miejskiej w Kwidzynie ul. Słowackiego wg terminów podanych poniżej 26 10 2013 15:45 - 20:30, 09 11 2013 18:15 - 20:30, 30 11 2013 18:15 - 20:30, 07 12 2013 15:45 - 18:00.15.10.2013

Następne terminy posiedzeń Komisji Stypendialnej w sali PSW 26 w dniach:
18.10.2013r. w godz.15:00 - 15:45
19.10.2013r. w godz.12:15 - 13:15
20.10.2013r. w godz.12:15 - 13:1511.10.2013

Uwaga studenci pielęgniarstwo sem VII !!!

Zajęcia praktyczne z przedmiotów Interna i piel. internistyczne Chirurgia i piel. chirurgiczne oraz Pediatria i piel. pediatryczne odbywają się w układzie Kwidzyn Sztum - szczegóły znajduja się w pliku Obsada ZP sem. zimowy 13 14 - pod planem zajęć. Pozostałe przedmioty są kontynuacją z poprzedniego semestru.10.10.2013

Uwaga studenci VII sem PO!!!

W programie kształcenia dla Państwa przewidziane są godziny do realizacji w ramach samokształcenia z Dietetyki. Poniżej zostały zamieszczone tematy do opracowania. Należy przygotować prezentację w programie Power Point - 15 przezroczy - na wybrany temat, w zespole opracowującym jeden temat moga się znaleźć 2 do 3 osób. Prezentacje będą przedstawiane podczas zajęć.10.10.2013

Uwaga studenci!!!

W planie zajęć pojawiła się nowa sala w której będziecie mieli Państwo realizowane zajęcia - skrót - ZSP nr 1 AULA - jest to Zespół Szkół Ponadgimnazjanych nr 1 w Kwidzynie znajdujacy się na ul. Słowiańskiej 17.09.10.2013

Uwaga studenci WNoZ!!!

Proszę o wpłacanie do dziekantu składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC w wysokości 20,50 zł (cały cykl kształcenia) oraz 12,50 zł (kształcenie jeden semestr - dotyczy sem VII PO oraz grupy PP21B).

W tym semestrze istnieje możliwość przystapienia do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - ubezpieczenie obejmuje Państwa 24 h oraz dotyczy obszaru całego kraju jak i za granicą. Składka na to ubezpieczenie wynosi 25,50 zł przy grupie minimum 20 osób. Oferta ubezpieczenia NNW dotyczy również studentów kierunku EKONOMIA.
Szczegóły przedstawia załącznik

Termin wpłacania składek mija z końcem października 2013 r.09.10.2013

Uwaga studenci!!!

Zaliczenia, egzaminy poprawkowe oraz zaległe wpisy u mgr Ewy Mędrek odbędą się 18 10 2013 r. od godz. 16:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.09.10.2013

Uwaga studenci I rok Ratownictwo Medyczne!!!

Zgodnie z programem kształcenia dla studnetów I roku kierunku ratownictwo medyczne przwidziane są godziny do realizacji w ramach Wychowania fizycznego. Zajęcia te organizowane są przez dwa semestry w wymiarze po 15 godz. dyd. W sem. I zorganizowana będzie dla Państwa nauka pływania, w sem II natomiast techniki samoobrony. Zajęcia w sem I z nauki pływania odbywać się będą z mgr Dariuszem Łyżwińskim wg niżej podanych dat na Pływalni Miejskiej w Kwidzynie ul. Słowackiego
Terminy zajęć - Nauka pływania:
26 10 2013 - 15:45 - 20:30
09 11 2013 - 18:15 - 20:30
30 11 2013 - 18:15 - 20:30
07 12 2013 - 15:45 - 18:0009.10.2013

Pierwsze posiedzenie Komisji Stypendialnej odbędzie się dnia 12.10.2013r. w godz.13:00 - 14:00 w sali PSW 2609.10.2013

Uwaga studenci!!!

W załączniku umieszczone są wnioski o przyznanie stypendium. Proszę o zapoznanie się z wzorami oraz składanie wniosków do Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Do dziekanatu należy składać jedynie wnioski do rektora o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia.05.10.2013

Uwaga studenci!!!

W załaczniku umieszczone są podstawowe informacje dotyczące przydzielania stypendiów na rok akademicki 2013.2014. Proszę o zapoznanie się z treścią załacznika. Jednocześnie informuję, że od dnia 09 10 2013 r. będą dostępne na stronie internetowej nowe wnioski dotyczące wszystkich rodzajów stypendiów wraz z obowiązującymi załącznikami. Termin składania wszystkich wniosków mija 31 października 2013 r. Do dziekanatu należy składać tylko wnioski o stypendium rektora za najlepsze osiągnięcia(...). Pozostałe wnioski należy składać do Uczelnianej Komisji Stypendialnej, której posiedzenia rozpoczną się już od najblizszego zjazdu - szczegóły co do posiedzeń Komisji zostaną podane w najbliższą środę (09 10 2013 r.).
Przewodnicząca UKS dr B. Pawłowska.03.10.2013

Uwaga studenci kierunek Pielęgniarstwo - studia pełne!!!

W zakładce ogłoszenia - paln zajęć została umieszczona obsada realizacji zajęć praktycznych w sem. zimowym 2013/2014. Proszę zgłaszać się do wskazanych opiekunów zajęć praktycznych zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony na stronie internetowej w najbliższym czasie. SEM VII - grupa 2 to grupa realizująca zajęcia praktyczne w Szpitalu w Sztumie. Szczegółowa lista osób znajduje się w drugim arkuszu załaczonej obsady.03.10.2013

Uwaga studenci III rok Pielęgniarstwo!!!

Osoby, które wybrały jako prowadzącego przemdiot Badania w pielęgniarstwie dr M. Czaja - pierwsze spotkanie w ramach tego przedmiotu odbędzie się 25 10 2013 r. godzina zgodnie z planem.02.10.2013

Uwaga studenci kierunek Ratownictwo Medyczne!!!

Obrony w ramach II terminu zostały wyznaczone na 09 11 2013 r. Szczegóły podane zostaną na stronie internetowej w terminie późniejszym.02.10.2013

Uwaga studentki pielęgniarstwo - studia pomostowe obrony w II terminie!!!

Obrona prac dyplomowych odbędzie się 12 10 2013 r. okolo godziny 15:00.01.10.2013

Uwaga studenci!!!

Godziny pracy dziekanatu uległy zmianie. Dziekanat w soboty będzie czynny do godziny 16:15. Pozostałe zasady nie uległy zmianie.27.09.2013

Uwaga studenci Pielęgniarstwo III rok i Ratownictwo III rok

Zajęcia z dr M. Żwalewską - Pawliszak dnia 28 09 2013 i 29 09 2013 r są odwołane.27.09.2013

Uwaga studenci!!!

Z uwagi na uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2013/2014 dnia 28 09 2013 r. dziekanat będzie nieczynny w godzinach 9:00 - 13:30.25.09.2013

Uwaga studenci WZ!!!

Poniżej znajduje się tabela z oznaczeniami grup studenckich niezbędnych do prawidłowego odczytywania planu zajęć - proszę o zapoznanie się.


Oznaczenia grup studenckich WZ
Ekon 11 Ekonomia I rok I grupa
Ekon 21 Ekonomia II rok I grupa Podział na A i B na zajęcia komputerowe z przedmiotu Ekonometria (k)
Fz31 Ekonomia menedżerska i rachunkowość III rok grupa 1
Fz32 Ekonomia menedżerska i rachunkowość III rok grupa 2
Tz3 Ekonomika przedsiębiorstw TSL III rok
Zz3 Ekonomika pracy i gospodarowanie kadrami III rok


25.09.2013

Uwaga studenci WZ I i II rok !!!

Zgodnie z programem kształcenia dla studiowanego przez Państwa kierunku przewidziane są godziny do realizacji w ramach samokształcenia. Proszę o zapoznanie się z poniższą tabelą oraz udanie się do wskazanych prowadzących celem ustalenia zakresu oraz terminu zaliczenia przewidzianych godzin.


Ekonomia
Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie
Lp Przedmiot Grupa Godziny Prowadzący
1
WDW Człowiek a środowisko Ekon 1 15 dr K. Strzała - Osuch
2
Podstawy makroekonomii Ekon 1 30 dr B. Pawłowska
3
Matematyka Ekon 1 30 prof. nadzw. dr hab. K. Strzała
4
Technologia informacyjna Ekon 1 15 dr T. Plata - Przechlewski
5
Prawo Ekon 1 30 mgr B. Gąsiorowski
6
Seminarium dyplomowe - proseminarium Ekon 1 18 dr K. Strzała - Osuch
7
WDW Podstawy marketingu Ekon 1 15 dr M. Makowski
8
Język angielski Ekon 2 10 mgr A. Radomska
9
Ekonometria Ekon 2 45 prof. nadzw. dr hab. K. Strzała
10
Systemy biurowe i multimedialne Ekon 2 15 dr T. Plata - Przechlewski
11
Systemy zarządzania jakością i srodowiskiem Ekon 2 15 dr M. Makowski
12
Polityka społeczna Ekon 2 30 prof. nadzw. dr hab. W. Toczyski
13
Analiza ekonomiczna Ekon 2 30 dr B. Pawłowska
14
Ekonomika przedsiębiorstw Ekon 2 30 prof. nadzw. dr hab. E. Gostomski
15
Rachunkowość Ekon 2 30 prof. nadzw. dr hab. J. Jaworski


25.09.2013

Uwaga studenci pielęgniarstwo - studia pomostowe ścieżka A!!!

Dnia 28 09 2013 r. bezpośrednio po inauguracji roku akademickiego od godz. 13:15 istnieje możliwość zapisywania się do prowadzacego przedmiot Badania w pielęgniaerstwi - odpowiednik seminarium dyplomowego. Do dyspozycji Państwa pozostaje:
dr Mariusz Czaja
dr Marzena Zarzeczna - Baran
dr Krzysztof Szyszko
dr Maria Ignacy Pirski25.09.2013

Uwaga studenci WZ!!!

Osoby, które złożyły prace dyplomowe w dziakancie oraz spełniły wszystkie kryteria proceduralne - termin obron 04 10 2013 od godz. 12:00 w sali PSW 15.25.09.2013

Uwaga studenci!!!

Dnia 28 09 2013 r. w godz. 12:45 - 13:15 w pokoju dydaktyków będzie dostępna na Uczelni mgr Katarzyna Barna, która będzie dokonywała zaległych zaliczeń oraz wpisów do kart i indeksów.19.09.2013

Uwaga studenci Wydział Zarządzania!!!

W zakładce z planem zajęć został umieszczony szczegółowy harmonogram zajęć na sem. zimowy w roku akademickim 2013/2014. Proszę na bieżąco śledzić zmiany w planie zajęć.19.09.2013

Uwaga studenci!!!

Obrony w ramach II terminu dla Wydziału Zarządzania odbędą się 04 10 2013 r. Godzina podana będzie w terminie późniejszym.18.09.2013

Rektor i Senat
Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie
mają zaszczyt zaprosić na
UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ
ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014
która odbędzie się 28 września 2013r. o godz. 11:00
w Teatrze Miejskim w Kwidzynie, ul. Katedralna 18.
Wykład inauguracyjny pt. „Współczesna genetyka sądowa - możliwości i ograniczenia”
Wygłosi: Prof. dr hab. Ryszard Pawłowski

Rektor
Prof. dr hab. Stefan Angielski


Program Inauguracji:
Godz. 9:30- Msza Św. w intencji studentów i pracowników PSW
          Nabożeństwo będzie odprawione w Kościele Rektoralnym p.w. Św.Ojca Pio
          przy ul. Basztowej 5 w Kwidzynie.

Godz. 11:00- Teatr Miejski w Kwidzynie, ul. Katedralna 18.


18.09.2013

Uwaga studenci I roku studiów - Kierunku: Pielęgniarstwo (studia tzw. pomostowe), Ratownictwo Medyczne i Ekonomia!

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 27 września 2013r. o godz.15:00 w Auli PSW ( gmach Uczelni, III piętro).
Po spotkaniu Szkolenie Bhp i ppoż. w tej samej Sali.
Po szkoleniu odbędą się zajęcia wg Planu.12.09.2013

Uwaga Studenci I roku studiów - Kierunku: Pielęgniarstwo (tryb: stacjonarny)! zmiana sali spotkania

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 13 września 2013r. o godz. 15:00 w Sali PSW 23 ( II piętro, gmach Uczelni). Po spotkaniu Szkolenie Bhp oraz ppoż w tej samej Sali. Po szkoleniu odbęda się zajęcia wg Planu.12.09.2013

Uwaga studenci!!!

Dnia 13 09 2013 r. nie będzie na Uczelni dr M. Olejniczaka. Zaliczenie poprawkowe przeniesione jest na dzień 12 10 2013 r.11.09.2013

Uwaga studenci!!!

Dnia 14 09 2013 r. z uwagi na Uroczystość Wręczenia Dyplomów absolwentom PSW dziaknat będzie nieczynny w godz. 10:30 - 12:30.
W godzinach 12:30 - 14:30 - bezpośrednio po uroczystości - będą wydawane dokumnety absolwentom PSW. Dokumenty należy odbierać osobiście. Studentów proszę o wyrozumiałość.11.09.2013

Uwaga studenci III rok Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo medyczne!!!

Dnia 13 09 2013 r. od godz. 12:00 istnieje możliwość zapisania się do promotorów prowadzacych przedmiot stosownie:
dla pielęgniarstwa - badania w pielęgniarstwie
dla ratownictwa medycznego - metodologia badań
Zapisywać można się osobiście w dziekanacie bądź telefonicznie pod nr tel 55 279 17 68.
Przydział promotorów znajduje się w tabeli poniżej


Wykaz promotorów WnoZ
Lp Prowadzący Grupa
1
dr M. Czaja (PP11A1, PP11A2, PP11A3)/4
2
dr M. Zarzeczna - Baran (PP11A1, PP11A2, PP11A3)/4
3
dr K. Szyszko (PP11A1, PP11A2, PP11A3)/4
4
dr M. I. Pirski (PP11A1, PP11A2, PP11A3)/4
5
prof. dr hab. W. Łysiak- Szydłowska PP11C
6
dr M. Zarzeczna - Baran POz3/4
7
dr M. Czaja POz3/4
8
dr M I Pirsk POz3/4
9
prof. dr hab. W. Łysiak - Szydłowska POz3/4
10
dr K. Szyszko POz3/4
11
dr E. Raniszewska (RMz3)/3
12
dr J. Gwoździewicz (RMz3)/3
13
dr M. Zarzeczna - Baran POz4/3
14
dr M. Czaja POz4/3
15
prof. dr hab. W. Łysiak - Szydłowska POz4/3


11.09.2013 (aktualizacja: 13.11.2013)

Uwaga studenci WNoZ!!!

W ramach kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne jak również dla studiów trybu pomostowego przewidziane są godziny do realizacji w ramach samokształcenia (buna). Proszę o zapoznanie się z poniżej umieszczonymi tabelami oraz zwrócenie się do wskazanych prowadzących celem ustalenia formy i zakresu zaliczenia przewidzianych do realizacji godzin.


Pielęgniarstwo

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie
Lp.
Przedmiot
Semestr
Grupa
Godziny
Prowadzący
1
Anatomia
I
POd11+POd12 15
dr A. Przyborska
2
Biochemia i biofizyka
POd11+POd12 15
prof.. S. Angielski
3
Zdrowie publiczne
POd11+POd12 15
dr M. Zarzeczna - Baran
4
Podstawy pielęgniarstwa
POd11+POd12 30
mgr P. Janiewicz
5
Badania naukowe w pielęgniarstwie - proseminarium
POd11+POd12 30
dr A. Tałaj
6
Mikrobiologia i parazytologia
POd11+POd12 15
dr M. Bronk
7
Promocja zdrowia
POd11+POd12 30
dr M. Zarzeczna - Baran
8
Prawo
POd11+POd12 15
mgr Bartosz Gąsiorowski
9
WDW Zakażenia szpitalne POd11+POd12 30
mgr Piotr Janiewicz
10
Zdrowie publiczne - Higiena z epidemiologią
POd11+POd12 15
mgr E. Górska
11
Pedagogika
III
POd2 15
dr M. Kudła
12
Genetyka
POd2 15
dr M. Bronk
13
Badania fizykalne
POd2 30
dr M. I. Pirski
14
Ratownictwo medyczne
POd2 16
dr J. Gwoździewicz
15
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
POd2 30
dr M. Czaja
16
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
POd2 30
dr A. Tałaj
17
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
V
POz3 30
dr M. Pawliszak - Żwalewska
18
Opieka paliatywna
POz3 30
dr K. Szyszko
19
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
POz3 30
dr K. Chwojnicki
20
Promocja zdrowia
POz3 30
mgr K. Kostro
21
Badania w pielęgniarstwie
VII
POz4 9
wg. promotorów
22
WDW Zakażenia szpitalne
POz4 30
mgr P. Janiewicz
23
Socjologia
POz4 15
dr A. Lenartowicz - Podbielska
24
Prawo
POz4 15
mgr B. Gąsiorowski
25
Dietetyka
POz4 30
prof. dr hab. W. Łysiak - Szydłowska

Ratownictwo medyczne

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie
Lp.
Przedmiot
Semestr
Grupa
Godziny
Prowadzący
1
Technologia informacyjna I
RMz11 15 dr T. Plata - Przechlewski
2
Anatomia RMz11 30 dr A. Przyborska
3
Ekonomia RMz11 15 dr B. Pawłowska
4
Biochemia i biofizyka RMz11 30 prof. dr hab. S. Angielski
5
Zdrowie publiczne RMz11 15 dr M. Zarzeczna - Baran
6
Zdrowie publiczne - człowiek a środowisko RMz11 9
dr K. Strzała - Osuch
7
Metodologia badań - proseminarium RMz11 15 dr K. Strzała - Osuch
8
Pierwsza pomoc RMz11 15 mgr K. Krzyżanowski
9
Biologia i mikrobiologia RMz11 30 dr M. Bronk
10
Socjologia RMz11 15 dr A. Lenartowicz - Podbielska
11
Promocja zdrowia RMz11 15 mgr K. Kostro
12
Higiena z epidemiologią RMz11 15 mgr E. Górska
13
Prawo RMz11 15 mgr B. Gąsiorowski
14
Język angielski III
RMz21 10 wg przydziału
15
Badanie fizykalne RMz21 15 dr M I Pirski
16
Choroby wewnetrzne RMz21 15 prof. dr hab. E. Częstochowska
17
Farmakologia RMz21 15 lek. med. P. Kabata
18
MCR techniki zabiegów medycznych RMz21 30 dr J. Gwoździewicz
19
Pediatria RMz21 45 dr M. Czaja
20
Medycyna ratunkowa RMz21 30 dr E. Raniszewska
21
Toksykologia V
RMz3 15 lek. med.. P. Kabata
22
Traumatologia narządów ruchu RMz3 16 dr J. Gwoździewicz
23
Medycyna ratunkowa RMz3 20 dr E. Raniszewska
24
MCR w stanach zagroż. życia pochodz. zew. RMz3 15 dr M I Pirski
25
WDW Zakażenia szpitalne RMz3 30 mgr P. Janiewicz
26
Socjologia RMz3 15 dr A. Lenartowicz - Podbielska

Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie
Lp.
Przedmiot Grupa
Godziny
Prowadzący
1
Zdrowie publiczne - Człowiek a środowisko PP11C i PP21B 9
dr K. Strzała - Osuch
2
Mikrobiologia i parazytologia PP11C 15
dr M. Bronk
3
Anestezjologia i piel. w zagrożeniu życia PP11C 10
dr L. Zwolakiewicz
4
Anestezjologia i piel. w zagrożeniu życia PP21B 15
dr L. Zwolakiewicz
5
Zdrowie publiczne - Higiena z epidemiologią PP11C 3
mgr E. Górska
6
Zdrowie publiczne - Higiena z epidemiologią PP21B 9
mgr E. Górska
7
Badanie fizykalne PP11A1, PP11A2,
PP11A3
4
dr M. I. Pirski
8
Badanie fizykalne PP11C 9
dr M. I. Pirski
9
Interna i pielęgniarstwo internistyczne PP11C 20
dr hab. E. Król
10
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne PP11C 20
lek. med. H. Wardak - Sędzicka
11
Badania w pielęgniarstwie PP21B 7
dr A. Tałaj
dr hab. E. Król
12
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne PP11C 5
mgr I. Maczyńska


11.09.2013

Uwaga studenci WNoZ!!!

Poniżej przedstawiono w tabeli oznaczenia grup studenckich używanych w planie zajęć. Proszę o zapoznanie się z nowymi oznaczeniami jednocześnie informuję, że I rok pielęgniarstwa szczególowy podział na grupy zostanie dokonany podczas pierwszego zjazdu. Osby dochodzace na studia na kierunek pielęgniarstwo od sem. III proszę o kontakt z dziakantem celem ustalenia grupy jednakże dla Państwa przewidziane są grupy POd21C lub POd22C.


Oznaczenia grup studenckich Wydział Nauk o Zdrowiu
POd11 Pielęgniasrtwo stacjonarne I rok I grupa Podział na A i B i C w ramach Podstaw pielęgniarstwa
POd12 Pielęgniasrtwo stacjonarne I rok II grupa
PP11A1 Pielęgniarstwo pomostowe I rok I semestr profil A I grupa
PP11A2 Pielęgniarstwo pomostowe I rok I semestr profil A II grupa
PP11A3 Pielęgniarstwo pomostowe I rok I semestr profil A III grupa
PP11C Pielęgniarstwo pomostowe I rok I semestr profil C
PP21B Pielęgniarstwo pomostowe II rok III semestr profil B
POd21 Pielęgniarstwo stacjonarne II rok I grupa Podział na A i B w ramach Podstaw pielęgniarstwa
Grupa C - osoby dochodzące od sem III
POd22 Pielęgniarstwo stacjonarne II rok II grupa
POz31 Pielęgniarstwo niestacjonarne III rok, I grupa
POz32 Pielęgniarstwo niestacjonarne III rok, II grupa
POz33 Pielęgniarstwo niestacjonarne III rok, III grupa
POz34 Pielęgniarstwo niestacjonarne III rok, IV grupa
POz41 Pielęgniarstwo niestacjonarne IV rok, I grupa
POz42 Pielęgniarstwo niestacjonarne IV rok, II grupa
POz43A Pielęgniarstwo niestacjonarne IV rok, III grupa A
POz43B Pielęgniarstwo niestacjonarne IV rok, III grupa B
RMz11 Ratownictwo medyczne niestacjonarne I rok I grupa Podział na A i B w ramach Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
RMz21A Ratownictwo medyczne niestacjonarne II rok I grupa A
RMz21B Ratownictwo medyczne niestacjonarne II rok I grupa B
RMz31 Ratwonictwo Medyczne niestacjonarne III rok, I grupa
RMz32 Ratwonictwo Medyczne niestacjonarne III rok, II grupa


10.09.2013

Uwaga studenci I rok Ratownictwo medyczne!!!

Z uwagi na to, że rozpoczynają Państwo zajęcia 14 09 2013 r. a nie jak wcześniej planowano 13 09 2013 r. spotkanie organizacyjne dla Państwa odbędzie się nie 13 09 2013 r a 27 09 2013 r. o godz. 15:00.10.09.2013

Wykaz opłat z tytułu czesnego obowiązujących w roku akademickim 2013/2014.06.09.2013

Uwaga studenci!!!

W zakładce plan zajęć został umieszczony szczegółowy harmonogram zajęć na sem. zimowy w roku akademickim 2013/2014. Jest to zarys planu zajęć. Pełna wersja ukaże się na stronie internetowej w najbliższy poniedziałek jednakże w najbliższych dniach plan bedzie ulegał częstym zmianom z uwagi na „docieranie się” planów poszczególnych prowadzacych. Proszę zatem o częste sprawdzanie zmian w planie zajęć. Życzę powodzenia na cały nowy rok akademicki.03.09.2013

Uwaga studenci ratownictwo medyczne!!!

Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony Państwa zorganizowaniem jeszcze jednego terminu obozu sportowego letniego informuję, że należy zgłaszać deklarację uczestnictwa w w/w obozie w dziekancie do dnia 20 09 2013 r.Prawdopodobny termin realizacji obozu - od 23 09 2013 r.03.09.2013

Uwaga studenci WNoZ

Został odwołany egzamin poprawkowy z Geriatrii z dnia 03.09.2013r.z dr Aliną Kędzią.02.09.2013

Uwaga kandydaci na studia pielęgniarstwo studia pomostowe!!!

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 27 09 2013 r. godz.15:45. Przed pierwszym blokiem zajęciowym odbędzie się spotkanie organizacyjne, o którym zostaniecie Państwo poinformowani w terminie późniejszym.02.09.2013

Uwaga Studenci I roku studiów - Kierunku: Ratownictwo medyczne i Pielęgniarstwo (tryb: stacjonarny)!

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 13 września 2013r. o godz. 15:00 w Auli PSW ( III piętro, gmach Uczelni). Po spotkaniu Szkolenie Bhp oraz ppoż w tej samej Sali. Po szkoleniu odbęda się zajęcia wg Planu.26.08.2013

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa w związku z projektem „Program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego o różnym poziomie referencyjności - Część II”. Jest to badanie o wielkim znaczeniu dla rozwoju polskiej kardiologii, prowadzone na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Warszawskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Dla celów projektu poszukujemy pielęgniarek/pielęgniarzy, lub studentek/studentów posiadających prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza którzy chcieliby wziąć udział w badaniu w roli ankieterek-konsultantek/ankieterów-konsulatów. Praca obejmuje realizację ankiet (na podstawie umowy o dzieło).

Nie jest potrzebne doświadczenie w zakresie badań społecznych - dla wszystkich chętnych odbędzie się bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy w projekcie.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie studentów którzy mogliby być zainteresowani pracą w projekcie (na przykład poprzez zamieszczenie informacji o badaniu na Państwa stornie internetowej).

Sprawa jest pilna, ponieważ szkolenie przygotowujące do roli ankieterki odbędzie się 31.08.2013 w Warszawie. O zaangażowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń (będą one przyjmowane pod numerem 22 630 95 93).

Szczegółowy zakres obowiązków ankieterki-konsultantki/ankietera-konsultanta oraz inne potrzebne informacje są zawarte w załączniku

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.

Olga Czeranowska
o.czeranowska@respublic.pl
tel: 22 630 95 9323.08.2013

Uwaga studenci!!!

Przewidywany termin obron w sesji poprawkowej na Wydziale Zarządzania - 27 09 2013 r. Termin składania prac do dziakantu - 13 09 2013 r.14.08.2013

Uwaga Absolwenci ( obrony: czerwiec / lipiec 2013) !

Uroczystość Rozdania Dyplomów odbędzie się w dniu 14 września 2013r. W załączniku informacje organizacyjne dot. Rozdania Dyplomów.08.08.2013

Uwaga studenci!!!

Dyżury/konsultacje Władz Uczelni w okresie letnim
Prof.ndzw. dr hab. Krystyna Strzała - Prorektor ds. Kształcenia w Gabinecie Rektora PSW 16 (I piętro) w dniu:
13 08 2013 (wtorek) w godz. 12:00 - 13:00.07.08.2013

Uwaga studenci!!!

Dnia 16 08 2013 r. Dziekanat, Kancelaria oraz Kwestura PSW będą nieczynne.06.08.2013

Uwaga absolwenci!!!

Proszę o telefoniczne potwierdzanie obecności Państwa na uroczystości wręczenia dyplomów, która odbędzie się 14 09 2013 r. o godz. 11:30 w AULI PSW. Proszę dzwonić do dziekanatu pod nr tel 55 279 17 68.05.07.2013

Uwaga studenci!!!

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została ogłoszona informacja nt. stypenidów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014. Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl - Podstrona - Szkolnictwo Wyższe.05.07.2013

Dyżury/konsultacje Władz Uczelni w okresie letnim
Prof.ndzw. dr hab. Krystyna Strzała - Prorektor ds. Kształcenia w Gabinecie Rektora PSW 16 (I piętro) w dniach:
10 i 23 lipca 2013r. w godz. 11:30 - 12:30
30 lipca 2013r. w godz.15:00 - 16:0020.06.2013

Uwaga studenci!!!

Osoby, które nie mają wpisów do kart i indeksów z j. angielskiego - grupa prowadzona przez mgr B. Stańczak proszone są o przynoszenie indeksów do pokoju nr 17.20.06.2013

Uwaga studenci Pielęgniarstwa pomostowego - obrony czerwiec 2013r.

W załączniku ważne informację dla Państwa. POBIERZ30.04.2013

Uwaga studenci Ratownictwa Medycznego!!!!

Obóz szkoleniowy z elementami kajakarstwa, żeglarstwa i ratownictwa wodnego:

Terminy:     24.06.2013 - 28.06.2013r.
                   13.08.2013 - 17.08.2013r.

Turnus przewidziany jest dla minimum 12 studentów.

Koszt obozu 1 uczestnika*:

1. koszty zajęć 40 godzin 240zł + Vat 8%
2. zakwaterowanie i wyżywienie 240zł + Vat 8%

Całkowity koszt 480 zł +8%Vat
Miejsce obozu Harcerskie Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży w Orkuszu
ORGANIZATOR:
KOMENDA HUFCA ZHP KWIDZYN

Zapisy w Dziekanacie PSW.


* płatność możliwa w pierwszym dniu obozu u organizatora

Program obozu20.04.2013

Uwaga studenci!!!

Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z największej amerykańskiej przeglądarki e-czasopism J-stor do końca czerwcab.r. Z niniejszych zasobów można korzystać w Bibliotece PSW - Medioteka KCK.20.04.2013

Drodzy studenci!

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało dla Was broszurę informacyjną o stypendia, konkurach i programach dla studentów. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z w/w przewodnikiem. załącznik25.03.2013

Uwaga studenci kierunek pielęgniarstwo!!!

Proponujemy Państwu uczestniczenie w warsztatach „Couching w pielęgniarstwie”. Warsztaty będą prowadzone przez mgr Annę Borzyszkowską - praktyka, specjalistę w tej dziedzinie w terminie kwicień - czerwiec 2013. Celem warsztatów jest rozwoj kompetencji społecznych przyszłych absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z dziekanatem Uczelni.14.03.2013

Uwaga studenci kierunek pielęgniarstwo!!!

Proszę o zapoznanie się z obsadą kształcenia praktycznego na sem. letni w roku akademickim 2012/2013. Grupy przedstawione w zestawieniu odpowiadają grupom konwersatoryjnym, np gr 1= POd11.
Niedopuszcza się zmiany prowadzącego zajęcia praktyczne oraz miejsca realizacji kształcenia praktycznego bez uprzedniej zgody Pani mgr Doroty Jaworskiej bądź kierownika dziekanatu.

Obsada zajęć praktycznych sem letni 2012/2013 kierunek pielęgniarstwo14.03.2013

Uwaga studenci kierunek Pielęgniarstwo!!!

Dla osób zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej, chcących uprawiać sport Powiślańska Szkoła Wyższa proponuje następujące zajęcia sportowe:
sekcja pilki recznej - mgr M. Hanis
sekcja pływacka - mgr D. Łyżwiński
sekcja techniki samoobrony - mgr D. Łyzwiński

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dziekanatem Uczelni.14.03.2013

Uwaga studenci kierunek Ratownictwo medyczne I rok!!!

Zgodnie z programem kształcenia dla Państwa grup przewidzano zajęcia z Wychowania fizycznego - Nauka pływania, które odbędą się na Pływalni Miejskiej w Kwidzynie ul. Słowackiego w terminach:
07 04 2013 - 15:45 - 20:30
13 04 2013 - 18:15 - 20:30
12 05 2013 - 15:45 - 20:3014.03.2013

Uwaga studenci kierunek Ratownictwo medyczne grupa RMz32!!!

Zgodnie z programem kształcenia dla Państwa grupy przewidzano zajęcia z technik samooborny, które odbęda się w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Kwidzynie ul. Słoneczna - sala gimnastyczna w terminach:
07 04 2013 - 10:30 - 15:30
14 04 2013 - 10:30 - 15:30
28 04 2013 - 15:45 - 18:0018.05.2012

Uwaga Studenci Pielęgniarstwa Ogólnego dla dyplomowanych pielęgniarek- kończący kształcenie!!

Drodzy studenci, informujemy iż przed rozliczeniem obiegówki w poszczególnych komórkach organizacyjnych Uczelni, zobowiązani jesteście uiścić na konto uczelni następujące opłaty:
- opłata za dyplom- 60 zł
- opłata za indeks i legitymację studencką - 9zł (studenci, którzy uiścili tą opłatę we wrześniu - nie dokonują tej opłaty po raz drugi)

Powyższe opłaty pobierane są zgodnie z Regulaminem studiów PSW.17.05.2012

WAŻNE

STUDENCI, KTÓRZY SKŁADAJĄ PISEMNE PODANIA DO DZIEKANATU, KANCELARII, KWESTURY SĄ ZOBOWIĄZANI (Zarządzenie Kanclerza PSW z dnia 03.04.2009r.) DO ODBIORU ODPOWIEDZI W DANEJ KOMÓRCE W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA PODANIA, PO TYM TERMINIE DECYZJE ZOSTANĄ WYSŁANE NA KOSZT STUDENTA.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O KONIECZNOŚCI ODBIORU DECYZJI UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W DZIEKANACIE DO DNIA 30 CZERWCA 2012R. PO TYM TERMINIE DECYZJE ZOSTANĄ WYSŁANE NA KOSZT STUDENTA.25.02.2012

Uwaga studenci!!!

Zaświadczenia, które wydawane są przez Dziekanat PSW na prośbę studenta po wcześniejszym wpisaniu się na listę, ważne są 3 miesiące. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uregulowane czesne oraz rozliczone karty egzamiancyjne.25.01.2012

Uwaga studenci !!!

Podania o udzielenie pmocy materialnej studentom Powiślańskiej Szkoły Wyższej będą rozpotrywane jedynie w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów do członków Uczelnianej Komisji Stypendialnej.
dr B. Pawłowska08.09.2011

Uwaga studenci!!

Poniżej legenda do sal wykładowych Powiślańskiej Szkoły Wyższej.


Oznaczenia sal dydaktycznych PSW Kwidzyn
L. p. Oznaczenie sali Lokalizacja
1 PSW AULA III piętro
2 PSW AULA 1 III piętro, przejście przez Aulę
3 PSW 23 II piętro
4 PSW 22 II piętro
5 PSW 21 II piętro
6 POK. DZIEK II piętro POK. nr 26
7 PSW 11 I piętro
8 PSW 12 I piętro
9 PSW 13 I piętro
10 PSW 14 I piętro
11 PSW 15 I piętro
12 PSW 1 sala ćwiczeń pielęgniarskich, parter
13 PSW 2 sala ćwiczeń pielęgniarskich, parter
14 PSW 3 sala ćwiczeń pielęgniarskich, parter
15 PSW 4 sala ćwiczeń pielęgniarskich, parter
16 PSW 5 sala ćwiczeń pielęgniarskich, parter
17 POK. REKRUT. parter pok nr 7
18 PSW 9 parter
19 KCK 15 budynek Kwidzyńskiego Centrum Kultury I piętro
20 CKU Centrum Kształcenia Ustawicznego sala komp. I piętro budynek PSW
21 KCK AULA budynek Kwidzyńskiego Centrum Kultury I piętro


04.11.2009

Uwaga strudenci!!!
Na stronie internetowej dostępne są wzory podań, wniosków do dzikana Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Proszę o korzystanie z załaczonych plików. Jednocześnie przypominam, że osoby, które złożą podanie do dziekana, w terminie 14 dni, powinny osobiście zapoznać się z decyzja dziekana w dziekanacie.